ลำดับขีดอักษร:俄【é】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

俄 [é] –> 俄罗斯 [éluósī] ประเทศรัสเซีย(Russia)

พัฒนาการตัวอักษร :é
短时间:俄尔。俄然。俄顷。
笔画数:9;
部首:亻;
笔顺编号:323121534
笔顺:撇竖撇横竖横折撇捺

é
【形】
(形声。从人,我声。本义:倾斜)
同本义〖inclined;tilt〗
俄,行顷也。——《说文》
侧弁之俄。——《诗·小雅·宾之初筵》
俄轩冕。——扬雄《羽猎赋》。注:“卬也。”
于时曜灵俄景。——张衡《归田赋》
又如:俄景(偏西的阳光)
通“峨”。高耸〖high;towering〗。如:俄俄(庄严的样子)

é
【副】
短暂的时间,一会儿〖inamoment;momentarily〗
俄而可以为其有矣。——《公羊传·桓公二年》
俄见小虫跃起。——《聊斋志异·促织》
俄,百千人大呼。——《虞初新志·秋声诗自序》
老人俄死,田宅没官。——《笑林》
又如:俄顷时(不一会儿);俄且(即将,马上);俄延(拖延,迟延);俄瞬(短暂的时间,转瞬间);俄刻(顷刻,不长的时间);俄忽(一会儿,极短的时间)

é
【名】
俄罗斯;俄罗斯人〖Russia〗
俄语〖Russian〗。如:俄汉词典
俄而
é’ér
〖andsoon〗不久;顷刻。也作“俄尔”
俄而百千人大呼。——《虞初新志·秋声诗自序》
俄尔
é’ěr
〖suddenly〗一会儿
俄罗斯语
éluósīyǔ
〖Russian〗
俄罗斯人的斯拉夫语;俄罗斯的官方语言
俄罗斯人的三种斯拉夫语,笼统地包括白俄罗斯语和乌克兰语
俄顷
éqǐng
〖inashortmoment〗片刻;一会儿
俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
俄然
érán
〖suddenly〗忽然
俄然消失
俄语
éyǔ
〖Russian〗即俄罗斯语

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OHQI 人斜(竹)手点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄜˊ

拼音 พินอิน:

– é

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 我=[用]第一人称。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人之我心重,少有推己及人、以人为我,指时间很短。

体:

用:

俄顷: 时间很短。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yaal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : nga

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ngu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : o2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngo

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngo5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ngoo5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ga

韩音 เสียงเกาหลี : qa

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!