ลำดับขีดอักษร:俊【jùn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

俊 [jùn] หล่อ –> 英俊 [yīngjùn] รูปหล่อ

พัฒนาการตัวอักษร :jùn
才智出众的人:俊杰。俊伟。俊彦(才智杰出的人)。俊爽。俊造(学识造诣很深的人)。
容貌美丽:俊俏。俊美。俊秀。俊逸(俊美洒脱,不同凡俗)。英俊。
古同“峻”,大。
俏丑
笔画数:9;
部首:亻;
笔顺编号:325434354
笔顺:撇竖折捺撇捺撇折捺


jùn
【名】
(形声。从人,雋(jùn)声。本义:才智超群的人)
同本义〖elite〗
俊,材千人也。——《说文》
十人者曰豪,百人者曰杰,千人者曰俊,万人者曰英。——《春秋繁露·爵国》
德万人者谓之俊。——《鹖冠子·能天》
俊士。——《礼记·王制》
赞杰俊。——《礼记·月令》
又如:俊选(俊士和选士);俊良(贤能优良之士);俊物(杰出人物);俊群(才能卓越一类人)
光彩〖lustre〗
那就算你在世街路上留了朋友,俊了师傅了。——《儿女英雄传》

jùn
【形】
通“峻”。大;高尚〖great;fine〗
俊乂在官。——《书·皋陶谟》
克明俊德。——《书·尧典》
时有俊风。——《大戴礼记·夏小正》
俊鹘抟水禽。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
又如:俊伟(伟大;高大);俊德(大德);俊风(大风);俊马(好马,快马)
杰出;卓越;出众〖outstanding〗。如:俊民(优秀的人);俊艾(贤才之士);俊髦(才能出众的人);俊烈(杰出刚正);俊眼(杰出的眼力);俊声(才智出众的名声)
雄健,英武〖robust〗。如:俊朗(英俊潇洒);俊敏(英俊聪敏);俊捷(雄健洒脱);俊鹘(矫健之鹘);俊爽(雄健敏捷)
漂亮,美丽〖handsome〗
状极俊健。——《聊斋志异·促织》
又如:俊刮(俊俏;漂亮);俊快(俊美而流畅);俊庞(容貌俊秀、漂亮);俊生(俊俏,俊美)
味美;可口〖taste〗。如:俊味(美味)
精;高明;高雅;美好〖fine〗。如:俊语(高明的言辞,妙语);俊眼(高明的眼力);俊赏(精于鉴赏;善于玩赏的人;快意、潇洒的游赏);俊骨(高雅的气质)
美称,尊称〖my〗。如:俊兄(对自己哥哥的尊称);俊弟(对弟弟的美称);俊鸟(对鸟的美称)
俊杰
jùnjié
〖elite〗才智杰出的人
识时务者为俊杰
俊丽
jùnlì
〖prettyandhandsome〗形容相貌、体态俊俏秀丽
俊迈
jùnmài
〖prettyandknockout〗秀美出众,英俊豪迈,一表人才
洒脱俊迈
神情俊迈
俊髦
jùnmáo
〖unusuallytalentperson〗才智杰出之士
俊美
jùnměi
〖pretty〗容貌、体态漂亮
容貌俊美
俊俏
jùnqiào
〖prettyandcharming〗〖口〗∶漂亮;美丽;容貌俊秀俏丽
俊赏
jùnshǎng
〖remarkbleconnoiseurship〗卓越的鉴赏力
杜郎俊赏。——宋·姜夔《扬州慢》
俊爽
jùnshuǎng
〖smartandexpansive〗英俊豪爽;人品高超,性格豪爽
风姿俊爽
少而俊爽
俊伟
jùnwěi
〖preeminentlylearned;smartandgreat〗形容出类拔萃的人才,有过人的才干,俊美伟大的人品
俊伟的人物
俊秀
jùnxiù
〖well-favored〗容貌清秀漂亮;秀美
她生得美貌俊秀
俊雅
jùnyǎ
〖smartanddelicate〗秀美文雅;俊秀文雅
玲珑俊雅的楼阁
俊彦
jùnyàn
〖preeminentlytalentedperson〗才智出众的人
贤才俊彦
俊逸
jùnyì
〖prettyandeasy,unusual〗英俊洒脱,超群拔俗;优美潇洒
神态俊逸
才思俊逸

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OICE 人点(戈)金水

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄣˋ

拼音 พินอิน:

– jùn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 夋=[用]往上行。

字源:

字意: [体]上行之人,出众之人也。

体:

才俊: 才华出众者。

俊杰: 出众的豪杰。

俊彦: 才智优异之士。

用:

英俊: 容貌出众;又伟异之士。

俊俏: 容貌美好。

俊逸: 高超秀逸。

俊语: 高卓之语。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsluns

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cynh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : zun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : züin4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zeon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zung3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsun3

日音 เสียงญี่ปุ่น : syun

韩音 เสียงเกาหลี : jun

越南音 เสียงเวียดนาม : tuaans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!