ลำดับขีดอักษร:俘【fú】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

俘 [fú] จับเชลย,面叙 (miàn xù)อธิบายต่อหน้า 铺叙 (pū xù)บรรยายอย่างละเอียด 铨叙 (quán xù)คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ 追叙 (zhuī shù )บรรยายเรื่องราวในอดีต บรรยายเหตุการณ์ในอดีต”

พัฒนาการตัวอักษร :
打仗时被擒的敌人:俘虏。战俘。遣俘。
打仗时擒住敌人:俘获。被俘。
笔画数:9;
部首:亻;
笔顺编号:323443521
笔顺:撇竖撇捺捺撇折竖横


【动】
(形声。从人,孚(fú)声。本义:俘获)
同本义〖capture;takeprisoner〗
俘,军所获也。——《说文》
以为俘聝。——《春秋传》。按,死者取左耳为聝,生者为俘。
俘,取也。——《尔雅》。李注:“囚敌曰俘。”
俘二百五十人。——《左传·宣公二年》
又如:生俘(活捉);俘斩(俘获斩首);俘系(俘获拴缚);俘执(俘获擒捉);俘敌数千
缴获;指用战争手段获取对方土地或物质等〖take;get〗
俘厥宝玉。——《书·汤誓》
俘我王官。——《左传·成公十三年》
又如:俘劫(侵犯掠夺);俘邑(在战争中获取,因而对其有所有权的城邑)


【名】
俘虏〖captive〗
夷不乱华,俘不干盟。——《左传·定公十年》
又如:伤俘(受伤的俘虏);战俘(战争中捉住的敌人)
通“宝”。珍贵之物〖valuablearticle〗
齐人来归卫俘。——《左传·庄公六年经》
俘获
fúhuò
〖capture〗
作战中,俘虏的敌方人员和缴获的装备、物资、马匹、文件等的统称
原子核与基本粒子(如中子、电子)的聚合,可释放γ射线或产生核裂变
俘虏
fúlǔ
〖captive;prisonerofwar〗∶战争中活捉的敌方从事战争的人员。即战俘
〖prisoner〗∶非本意地受(义务、责任或财产)约束的人
俘虏
fúlǔ
〖capture〗虏获
俘虏敌军三百人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OBND 人月钩(弓)木

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˊ

拼音 พินอิน:

– fú

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 孚=[用]手爪抓子。

字源:

字意: [用]人用手捉,擒获也;又被擒者。

体:

战俘: 战时所擒获的人。

俘虏: 所擒获的人。

用:

俘获: 擒获。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phuw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phyo

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hu1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!