ลำดับขีดอักษร:俱【jū】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

俱 [jù] –> 俱全 [jùquán] มีครบถ้วน, 俱乐部 [jùlèbù] สโมสร(club)

พัฒนาการตัวอักษร :
全,都:百废俱兴。声色俱厉。
一起;在一起:俱乐部。君与俱来。
笔画数:10;
部首:亻;
笔顺编号:3225111134
笔顺:撇竖竖折横横横横撇捺


【动】
(形声。从人,具声。本义:走在一起,在一起)
同本义〖inthecompanyof;alongwith〗
俱,皆也。——《说文》
而仪与之俱。——《战国策·齐策》。注:“偕也。”
道可载而与之俱也。——《庄子·天运》
臣客屠者朱亥可与俱。——《史记·魏公子列传》
百余人俱。——《汉书·李广苏建传》
与李陵俱。
处与之俱。——《世说新语·自新》
使与书俱。——清·袁枚《黄生借书说》
等同〖equally;alikesame〗
所谓后者应不俱也。——《素问·三部九侯论》。注:“犹同也。”
伊尹、箕子才俱也,伊尹为相,箕子为奴。——《论衡》


【副】
皆;全;都〖all;completely〗
其势不俱生。——《史记·廉颇蔺相如列传》
俱为一体。——诸葛亮《出师表》
三首俱烂。——晋·干宝《搜神记》
野径云俱黑。——唐·杜甫《春夜喜雨》
战具俱办。——《资治通鉴》
一起;一同〖together;incompany〗
父子俱在军中。——《史记·魏公子列传》
俱诣孙权。——《资治通鉴》
水陆俱下。
与璧俱碎。——《史记·廉颇蔺相如列传》
君与俱来。——《三国志·诸葛亮传》
俱备
jùbèi
〖allcomplete〗齐备,全有
俱乐部
jùlèbù
〖club〗进行社会交际、文化娱乐等活动的团体和场所
俱全
jùquán
〖allcomplete〗∶一切齐全
麻雀虽小,五脏俱全
〖completeinallvarieties〗∶所有品种齐全
俱收并蓄
jùshōu-bìngxù
〖incorporatethingsofdiversenature〗把各种不同内容的东西都接收、保存下来

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OBMC 人月横(一)金

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˋ

– (又音)ㄐㄩ

拼音 พินอิน:

– jù

– (又音)jū

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 具=[用]已经备置。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人之具者,皆也,都也。

体:

用:

俱存: 皆存。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : ko

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyo

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gu6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ku1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ku

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : cuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!