ลำดับขีดอักษร:倡【chāng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

倡 [chàng] –> 提倡 [tíchàng] ส่งเสริม/สนับสนุน, 倡议 [chàngyì] ริเริ่ม/เสนอ

พัฒนาการตัวอักษร :chàng
发动,首先提出:倡言,倡始。倡议。倡导。提倡。首倡(首先提倡)。
古同“唱”,唱和(h?)。

chāng
古代称唱戏的人:倡优。
古同“娼”,妓女。
笔画数:10;
部首:亻;
笔顺编号:3225112511
笔顺:撇竖竖折横横竖折横横

chāng
【名】
(形声。从人,昌声。本义:唱歌的艺人)
同本义〖professonalsinger〗
倡,乐也。——《说文》
倡,俳也。——《声类》
倡,优乐也。——《字林》
令倡俳赢戏坐中。——《汉书·广川惠王越传》。注:“乐人也。”
孝武李夫人本以倡进。——《汉书·外戚传》
幸倡郭舍人。——《汉书·东方朔传》
孝武李夫人本以倡进。——《汉书·外戚传》
优旃者,秦倡。——《史记·滑稽列传》
问其人,本长安倡女。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
又如:倡家(歌楼酒馆。也指妓院)
泛指中国古代表演歌舞杂戏的艺人。又称:倡人,倡优,倡伎,倡女,倡家,倡俳,倡排,倡妇〖musician;actress〗
臣之所造能倡者。——《列子·汤问》。注:“倡,俳优也。”
吾闻楚之铁剑利而倡优拙。——《史记·范雎列传》
击鼓歌吹作俳倡。——《后汉书·霍光传》
又如:倡卒(军中表演歌舞百戏者)
妓女〖prostitute〗。也作“娼”
昔为倡家女,今为荡子妇。——《古诗十九首》
又如:倡姥(老娼妇);倡伎(娼妓)

chāng
【形】
通“猖”。狂,精神失常的人〖mad〗。如:倡狂(放纵情性,不加检束);倡厥(任意横行)
另见chàng

chàng
【动】
(形声。从人,昌声。(chāng)本义:表演歌舞的人)
领唱,发声先唱〖precent〗
叔兮伯兮,倡予和女。——《诗·郑风·萚兮》
一倡而三叹。——《礼记·乐记》
又如:倡作(首唱之作);倡和(一人首倡,他人相和,互相应答)
提倡〖promote〗
今诚以吾众为天下倡,宜多应者。——《汉书·陈胜传》
又如:倡明(提倡并阐明);倡义(首倡大义)
倡导,先导;带头〖advocate;initiate〗
妇人倡俑。——《礼记·檀弓》
又如:倡工(带头破土动工);倡道(在前面导引);倡国(领先之国)
歌唱〖sing〗
壹倡而三叹,有遗音者矣。——《礼记·乐记》
物有微而陨性兮,声有隐而先倡。——《楚辞·九章·悲回风》
千人倡,万人和,山陵为之震动,川谷为之荡波。——《汉书·司马相如传》
又如:倡呼(歌唱欢呼)
宣扬〖propagate〗。如:倡扬(张扬,宣扬)
另见chāng
倡导
chàngdǎo
〖initiate;advocate〗率先提议;首倡
倡导和平共处五项原则
倡始
chàngshǐ
〖initiate〗首先提议;首倡
倡言
chàngyán
〖propose;initiate〗∶提出倡仪;建议
今之否隔,友于同忧,而臣独倡言者,窃不愿于圣世使有不蒙施之物。——《三国志·陈思王植传》
〖proclaim〗∶扬言,公开提出来
俊疑飞漏言,还朝,反倡言飞逗遛不进。——《宋史·岳飞传》
倡议
chàngyì
〖proposal;propose〗首先提出建议;发起做某事
倡议召开国际会议
倡议书
chàngyìshū
〖writtenproposal〗由某一组织或社团拟定、就某事向社会提出建议或提议社会成员共同去做某事的书面文章

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OAA 人日日

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤˋ

– ㄔㄤ

拼音 พินอิน:

– chàng

– chāng

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 昌=[用]美言。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]人美言,乐人也;唱和也;又发始也。

体:

倡伎: 古代称在宴席中以歌舞助兴的女子。

倡俳: 古代称以音乐娱人者为倡;以杂戏娱人者为俳。

倡优: 古代称乐人。

用:

首倡: 首先发始。

提倡: 提举使发始。

猖狂: 狂妄;又指人改变性情。

倡导: 开始导引。

倡始: 发始。

因:

倡和: 先发声,后应和。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thjay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : coeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ciang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshiong3

日音 เสียงญี่ปุ่น : syau

韩音 เสียงเกาหลี : caq

越南音 เสียงเวียดนาม : xuwowngs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!