ลำดับขีดอักษร:倦【juàn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

倦 [juàn] อ่อนเพลีย –> 疲倦 [píjuàn] อ่อนเพลีย

พัฒนาการตัวอักษร :juàn
疲乏:疲倦。倦怠。倦意。倦容。倦色。
对某种活动失去兴趣:厌倦。倦飞(喻厌倦仕宦而归隐)。倦游(厌倦游宦生涯)。
笔画数:10;
部首:亻;
笔顺编号:3243113455
笔顺:撇竖捺撇横横撇捺折折


juàn
【动】
(形声。从人,卷声。本义:疲倦,劳累)
同本义〖tired;weary〗
倦,疲也。——《汉书·司马相如传》集注
倦狭路之迫隘。——潘岳《西征赋》
不继之以倦。——《礼记·表记》
居之无倦。——《论语》
士卒罢倦。——《汉书·严助传》
文倦于事。——《战国策·齐策四》
劳苦倦极。——《史记·屈原贾生列传》
鸟倦飞而知还。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
相公倦。——明·宗臣《报刘一丈书》
又如:困倦(疲乏想睡);倦程(倦于旅程);倦飞(疲于飞行。以鸟自比,比喻归隐);倦怯(倦怠而没心绪);倦惫(疲倦困惫);倦闷(疲倦烦闷);倦劳(疲倦劳累)
懈怠,厌烦,厌倦〖bewearyof;betiredof〗
诲人不倦。——《论语》
则徧而不倦。——《国语·晋语》。注:“懈也。”
又如:闷倦(烦闷厌倦);倦游(厌于游宦而想辞官);倦笔(不经心的手笔);倦世(厌倦于俗世的生活)

juàn
【动】
蹲坐,双臂贴近身体弯下腰去,或蜷腿并用臀部贴近地面。通“踞”〖crouch〗
方倦龟壳而食蛤梨。——《淮南子》
衰减〖decline〗
居贫苦而志不倦。——《论衡》
倦怠
juàndài
〖languid〗疲乏懈怠,厌倦懈怠;疲劳困倦
倦勤
juànqín
〖resignationofanofficial〗本指厌倦于勤劳的事。后引申为天子厌倦于政事的辛劳,懒于从政或高官,将辞官告退。今比喻官吏自动辞职
倦容
juànróng
〖tiredlook〗疲倦的脸色
脸上略带倦容
倦色
juànsè
〖tiredlook〗懈怠厌倦的神色
倦意
juànyì
〖tiredfeeling〗困乏疲倦的意态
清新的空气驱走了倦意
倦游
juànyóu
〖thoroughlysatisfythesight-seeingmood〗游兴已尽
倦游归来

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OFQU 人火手仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄢˋ

拼音 พินอิน:

– juàn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 卷=[用]曲也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人曲身,疲也,懈也。

体:

用:

疲倦: 体力不济。

厌倦: 厌恶疲惫。

困倦: 困苦疲惫。

倦容: 疲惫的面容。

倦怠: 疲惫懈怠。

因:

倦勤: 厌疲于勤劳之事。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : grons

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gyenh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jioe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jüän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kuan7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ken

韩音 เสียงเกาหลี : guen

越南音 เสียงเวียดนาม : quyeenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!