ลำดับขีดอักษร:健【jiàn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

健 [jiàn] แข็งแรง –> 健壮的 [jiànzhuàngde] บึกบึน/กำยำ, 健美操 [jiànměicāo] แอโรบิค, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง เช่น 1.健康最重要。 สุขภาพสำคัญที่สุด 2.祝您健康长寿! ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

พัฒนาการตัวอักษร :jiàn
强壮,身体好:健康。健全。康健。稳健。健美。健身。健旺。健在。健壮。健朗。保健。
善于,精力旺盛:健步如飞。健谈。
笔画数:10;
部首:亻;
笔顺编号:3251111254
笔顺:撇竖折横横横横竖折捺

jiàn
【形】
(形声。从人,建声。本义:强有力)
同本义〖strong〗
健,伉也。——《说文》
震其究为健。——《易·说卦传》
四健骄也。——《韩诗外传》
天行健,君子以自强不息。——《易·乾》
天下健者。——清·梁启超《谭嗣同传》
与汝幸双健。——清·林觉民《与妻书》
又如:健举(刚劲有力);健舞(刚健风格的舞蹈)
健康;健壮〖healthy;robust〗
纵有健妇把锄犁,禾生垄亩无东西。——杜甫《兵车行》
健卒十人。——清·方苞《左忠毅公逸事》
子弟素健。——明·高启《书博鸡者事》
又如:健节(健壮,有力);健夫(强壮的男子)
敏捷;高明;有才能〖agile;nimble;bright;clever〗
楚客来使者多健,与寡人争辞,寡人数穷焉。——《战国策·秦策》
又如:健妇(能干的妇女)
勇猛〖ofvalour〗。如:健翼(猛禽);健侠(刚勇侠义);健鹘(勇猛矫健的鹘)

jiàn
【动】
使精力充沛〖invigorate〗。如:健身;健胃;健脾
善于;擅长〖begoodat〗
有健啖客。——明·魏禧《大铁椎传》
又如:健讼(好打官司,以诉讼为能事);健笔(文笔练达明畅。指精于写作);健羡(贪婪无厌)

jiàn
【副】
甚,非常〖very〗。如:健仰(非常羡慕,非常仰慕);健黠(指非常狡猾的人);健羡(非常仰慕,非常羡慕)
健步
jiànbù
〖walkwithvigorousstrides;withfirmstrides〗脚步轻快而有力
健步登上主席台
健存
jiàncún
〖bealive〗健康地活着
世事沧桑,老朋友健存的还有几位呢?
健斗
jiàndòu
〖bebellicose〗长于格斗,战斗
健将
jiànjiàng
〖mastersportsman〗∶某种活动中的能手
〖top-notchplayer〗∶运动员等级中最高一级的称号,由国家授予
〖valiantgeneral〗∶古时指英勇善战的将领
健康
jiànkāng
〖healthy;physique〗
人的一切生理机能正常,没有疾病或缺陷
身体健康
事物的情况正常
为祖国语言的健康发展而奋斗
健朗
jiànlǎng
〖healthy〗身体健康;结实
年近古稀,老人家还是那么健朗
健美
jiànměi
〖vigorousandgraceful;bestrongandhandsome〗健康而漂亮;雄健而优美
健美的体态
健全
jiànquán
〖sound;strengthen〗∶身体健康而无缺陷
健全的精神寓于健全的身体
〖sturdy;perfect;assoundasabell〗∶完备
对于实际的健全广博的见识
健儿
jiàn’ér
〖valiantfighter〗∶英勇善战的人
〖goodathlete〗∶长于体育技巧的人
〖robustperson〗∶泛指强健的人
健身
jiànshēn
〖gymnastic;improvethehealth〗一种体育项目,尤指包括徒手或用器械的体操,体操可以增强力量,柔韧性,增加耐力,提高协调,控制身体各部分的能力
健身操
jiànshēncāo
〖gymnastic;courseofathleticexercises;dailydozen〗一种徒手或用器械的体操运动,以增强力量、柔韧性、耐力,提高协调身体各部分的机能,达到健身目的
健身房
jiànshēnfáng
〖gymnasium,gym〗专为体育锻炼而建造或装备的屋子
健实
jiànshí
〖healthyandstrong〗强健结实
身体健实
健讼
jiànsòng
〖beeagertogotolaw〗指喜好打官司
刁民健讼
健谈
jiàntán
〖beagoodtalker;beabrilliantconversationalist〗善于谈话,滔滔不绝,经久不倦
健忘
jiànwàng
〖forgetful;betooapttoforget;haveabadmemory;haveshortmemories〗记忆力差,易忘事
健胃
jiànwèi
〖strengtheningthestomach〗指加强胃的消化功能的方法。胃主纳食,以和降为顺。健胃常结合降气行气。如丁香、白豆蔻、砂仁、川朴、陈皮等。挟湿浊,可加芳香化湿药;挟食滞,可加消食导滞药;兼气虚,可加健脾益气药
健在
jiànzài
〖bestillalive〗健康地活着
父母都健在
健壮
jiànzhuàng
〖robust;smart;behealthyandstrong〗健康强壮
健壮的体格

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ONKQ 人钩(弓)叉(大)手

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 建=[用]建立。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人能建立,有力也,强壮貌;又建立者为德智体,善也。

体:

用:

稳健: 稳定强壮。

矫健: 勇武强壮。

健儿: 强壮之人。

健康: 强壮安康。

健在: 强壮地存在。

健全: 强壮完全。

健美: 强壮美丽。

健将: 有力善于某种技能的人才。

健壮: 强壮。

健步: 有力的步伐。

健谈: 善于言谈。

健忘: 善于遗忘。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gianh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : qian

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiaⁿ7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ken

韩音 เสียงเกาหลี : gen

越南音 เสียงเวียดนาม : kieenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!