ลำดับขีดอักษร:偿【cháng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

偿 [cháng] คืน ชดเชย ชดใช้, สนองความต้องการ,赔偿 (péi cháng)ชดใช้, ชดเชย 补偿费 (bǔchángfèi)ค่าชดใช้ (bǔchángfèi)ค่าทำขวัญ 补偿 (bǔcháng)ชดเชย (bǔcháng)ชดใช้ 索偿 (suǒcháng)เรียกค่าเสียหาย 清偿 (qīng cháng)ชดใช้(หนี้สิน)ทั้งหมด 有偿 (yǒu cháng)มีค่าตอบแทน 无偿 (wú cháng)ให้เปล่า โดยไม่มีการตอบแทน 抵偿 (dǐ cháng)ชดใช้ ชดเชย (dǐcháng)ชดเชย 报偿 (bào cháng)ตอบแทนและชดใช้” “

พัฒนาการตัวอักษร :(償)
cháng
归还,补还:偿还。偿命。偿债。赔偿。得不偿失。
满足:如愿以偿。
笔画数:11;
部首:亻;
笔顺编号:32243451154
笔顺:撇竖竖捺撇捺折横横折捺


cháng
【动】
(形声。从人,赏声。本义:归还,赔偿)
同本义〖return;giveback;refund〗
偿,还也。——《说文》
偿,复也。——《广雅》
西邻责言不可偿也。——《左传·僖公十五年》
使吏召诸民当偿者悉来合券。——《战国策·齐策四》
又如:偿债(偿还欠债);偿付(归还所欠的债)
报答;酬报〖requite〗。如:偿怨(报怨)
补偿,抵偿〖pay〗
相如视秦王无意偿赵城。——《史记·廉颇蔺相如列传》
又如:偿罪;偿死(抵命);得不偿失
满足,实现〖fulfill;meet〗。如:偿愿(实现心愿);如愿以偿


cháng
【名】
酬报〖repayment〗。如:无偿
偿还
chánghuán
〖repay;payback;returnfor〗归还所欠的债
偿还投资
偿还债务
偿命
chángmìng
〖payone’slifeforalife〗杀人者用性命来抵偿;抵命

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OFBC 人火月金

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤˊ

拼音 พินอิน:

– cháng

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 赏=[用]报也,赐也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]人得到报赏,酬报也;又还所值也。

体:

用:

偿还: 还其所值。

因:

偿失: 还其所失。

偿命: 还命。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwowngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!