ลำดับขีดอักษร:偿【cháng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

偿 [cháng] คืน ชดเชย ชดใช้, สนองความต้องการ,赔偿 (péi cháng)ชดใช้, ชดเชย 补偿费 (bǔchángfèi)ค่าชดใช้ (bǔchángfèi)ค่าทำขวัญ 补偿 (bǔcháng)ชดเชย (bǔcháng)ชดใช้ 索偿 (suǒcháng)เรียกค่าเสียหาย 清偿 (qīng cháng)ชดใช้(หนี้สิน)ทั้งหมด 有偿 (yǒu cháng)มีค่าตอบแทน 无偿 (wú cháng)ให้เปล่า โดยไม่มีการตอบแทน 抵偿 (dǐ cháng)ชดใช้ ชดเชย (dǐcháng)ชดเชย 报偿 (bào cháng)ตอบแทนและชดใช้” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!