ลำดับขีดอักษร:傅【fù】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

傅 [fù] ครู,อาจารย์ –> 师傅 [shīfu] อาจารย์(master)/ผู้ชำนาญงาน/พ่อครัว

พัฒนาการตัวอักษร :
辅相:太傅。少傅。
教导:“傅立德义”。
教导人的人:师傅。
附着,使附着:傅粉。
姓。
笔画数:12;
部首:亻;
笔顺编号:321251124124
笔顺:撇竖横竖折横横竖捺横竖捺


【动】
(形声。从人,尃(fū)声。本义:辅佐)
同本义〖assist〗
傅,相也。——《说文》。按,与俌略同。
傅,傅之德义。——《汉书·贾谊传》。师古曰:“傅,辅也。”
郑伯傅王。——《左传·僖公二十八年》
又如:傅父(古代辅育王室子女的年长男性保育人员);傅御(古代辅佐君王或诸侯办事的官员);傅弼(辅弼;辅佐)
辅导〖giveguidanceinstudyortraining〗
有楚大夫于此,欲其子之齐语也,则使齐人傅诸?使楚人傅诸?——《孟子》
今日傅教帝。——《汉书·陈平传》
又如:傅姆(古时辅导、保育贵族子女的年老妇人);傅相(古时辅导国君、诸侯王之官);傅导(辅导)
靠近,迫近〖closeto〗
傅,近也。——《小尔雅》
重欲傅人。——《考工记·庐人》
亦傅于天。——《诗·小雅·菀柳》
又如:傅郭(靠近外城);傅近(靠近)
依附,依凭〖dependon〗
皮之不存,毛将安傅?——《左传·僖公十四年》
又如:傅堞(凭借城堞);傅丽(依靠)
通“附”。附着〖stickto〗
辩士见一端,或以意傅着星历,虚造匈奴、乌孙、西羌之难。——《汉书·息夫躬傅》
毋为虎傅翼,将飞入邑,择人而食之。——《韩非子》
又如:傅人(依附于他人);傅于(附着)
涂〖apply〗。如:傅粉(敷粉);傅彩(在绘画中加上色彩);傅色(着色);傅致(涂上);傅饰(涂饰)
附会;强加〖beattachedwith〗。如:傅重(附会罪状);傅时(趋附时势);傅益(因附会而增加);傅理(附会于理);傅构(辅会虚构)
捎带,随带〖bring〗
边人驩激,执弓傅矢,唯恐不得进。——《宋史》
通“赙”。以财物助丧事〖givepropertyforfuneralarrangements〗
若国札丧则令傅补之。——《周礼·秋官下·小行人》


【名】
教师,师傅,古时特指帝王的相或帝王、诸侯之子的老师〖teacher〗。如:太傅;少傅

傅会
fùhuì
〖strainone’sinterpretation;drawwrongconclusionsbyfaseanalogy〗同“附会”。
凑合,集合
偃师大慑,立剖散倡者以示王,皆傅会草相交漆白黑丹青之所为。——《列子·汤问》
指文章的安排布局和修饰润色等
衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏,精思傅会,十年乃成。——《后汉书·张衡传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIBI 人点(戈)月点(戈)

– OILI 人点(戈)緃(中)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

拼音 พินอิน:

– fù

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 尃=[用]布以法度。

字源:

字意: [体]布以法度之人,师长、辅导者;又敷布也。

体:

师傅: 师长。

用:

因:

傅粉: 敷粉。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pags

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyoh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bou3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poo3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!