ลำดับขีดอักษร:催【cuī】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

催 [cuī] ชื่อสกุล (แซ่ แต้จิ๋วออกเสียง ชุย),催逼 (cuī bī)เร่งบังคับ, เร่งรัด 催讨 (cuītǎo)เร่งเอาคืน 催肥 (cuī féi)เร่งเลี้ยง, ขุน(ปศุสัตว์)ให้อ้วนก่อนฆ่า 催眠术 (cuī mián shù)วิชาสะกดจิต 催眠曲 (cuī mián qǔ)เพลงกล่อมเด็ก 催眠 (cuī mián)สะกดจิต 催生 (cuī shēng)เร่งคลอด 催熟 (cuīshú)เร่งให้สุก” “

พัฒนาการตัวอักษร :cuī
使赶快行动:催促。催办。催讨。
使事物的产生、发展变化加快:催化。催生。催眠。催奶。催肥。
笔画数:13;
部首:亻;
笔顺编号:3225232411121
笔顺:撇竖竖折竖撇竖捺横横横竖横

cuī
【动】
(形声。从人,崔声。本义:催促,促使)同本义〖expedite;urge〗
交徧催我。——《诗·邶风·室人》
鸿仪催零金。——《侯成碑》
都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发。——柳永《雨霖铃》
葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。——王翰《凉州词》
又如:催比(催征);催并(催促;催逼);催迸(同“催并”);催科(催租;亦指催缴钱粮的小吏);催命鬼(催人早死的鬼使);催索(催讨,催着要)
催逼
cuībī
〖press(forpaymentofdebt,etc.)〗∶催促逼迫(以索回债务等)
〖rush〗∶催促…勉强地前进
尽管这些孩子很不寻常,也最好不要太过于催逼他们
催产
cuīchǎn
〖expeditechilddelivery〗采取措施促使胎儿产出。也说“催生”
催促
cuīcù
〖hasten;hurry〗使赶快进行某事或使某事的进程加快
他们催促她快买饮料
催肥
cuīféi
〖fatten〗在宰杀前的一段时间内喂以大量精饲料,促使猪、鸡等家畜或家禽很快长肥
催化
cuīhuà
〖catalyze〗加入催化剂使化学反应速度改变的作用
催眠
cuīmián
〖hypnotize〗刺激人或动物的视觉、听觉或触觉来引起睡眠状态,对人还可以用语言的暗示来催眠
催眠术
cuīmiánshù
〖sympatheticmagic〗通过某种刺激或暗示造成一种在大脑皮层上只引起不完全的抑制的睡眠状态的方法
催命
cuīmìng
〖keeppressingsb.todosth.〗催人早死,比喻催促得很紧很急
催奶
cuīnǎi
〖promotelactation〗用药品或食物使产妇下奶
催青
cuīqīng
〖hastenthehatchingofsilkworms〗蚕卵在孵化前一、二天呈青色,故用加温办法促使蚕卵孵化谓之催青
催情
cuīqíng
〖spurfemalemammalsintoestrusbyartificialmeans〗用药物等促使动物发情或加速性成熟
催乳
cuīrǔ
〖stimulatemilksecretion〗又称通乳、下乳。治疗产后缺乳的方法
催生
cuīshēng
〖expeditechilddelivery〗催产
催生剂
催生药
催熟
cuīshú
〖acceleratetheripening(offruit)〗∶采取措施使未完全成熟的果实加快成熟
〖ripen〗∶制造黄油以前要用细菌作用使乳脂变酸以减少脂肪的损失从而改善制成品的味道
催讨
cuītǎo
〖pressforpayment〗催人归还(债款、实物等)
催芽
cuīyá
〖acceleratethegerminationofseeds〗采取措施使种子、薯块、枝条等提前发芽

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OUOG 人仰(山)人土

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– cuī

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 崔=[用]高大。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人在高处,迫促也,促使也。

体:

用:

催眠: 促眠。

催生: 促生。

催促: 迫促。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shluul

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chuai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshoe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cui1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshui1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sai

韩音 เสียงเกาหลี : coi

越南音 เสียงเวียดนาม : thooiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!