ลำดับขีดอักษร:傲【ào】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

傲 [ào] หยิ่ง(proud) –> 骄傲 [jiāo’ào] เย่อหยิ่ง, 傲气 [àoqì] ท่าทางที่โอหังอวดดี, 高傲 [gāo’ào] หยิ่งยโส(arrogant)

พัฒนาการตัวอักษร :
ào
自高自大:骄傲。傲岸(形容性格高傲)。傲骨。傲慢(轻视别人,对人没有礼貌)。傲视。高傲。孤傲。
藐视,不屈:傲然。傲霜斗雪。
笔画数:12;
部首:亻;
笔顺编号:321121533134
笔顺:撇竖横横竖横折撇撇横撇捺

ào
【形】
(形声。从人,敖声。本义:骄傲;傲慢无理)
同本义〖proud;arrogant〗
傲,倨也。——《说文》
经传以敖为之
凡视上于面则敖。——《礼记·曲礼》
彼交匪敖。——《诗·小雅·桑柔》
不吴不敖。——《诗·周颂·丝衣》
敖而无足数者。——《史记·游侠传》
执币,傲。——《左传·文公九年》
齐音傲辟乔志。——《礼记·乐记》
图傲救世之士哉。——《庄子·天下》
弟敬爱兄谓之悌,反悌为傲。——《贾子道术》
令尹甚傲而好兵,子必谨敬。——《韩非子·内储说下》
傲不可长,欲不可纵。——魏征《十三斩不克终疏》
又如:傲兀(高傲不屈的样子);傲睨(傲然睨视,形容倨傲,看不上一切);傲态
急躁〖irrascible;irritable;impatient〗
不问而告谓之傲。——《荀子·劝学》

ào
【动】
傲慢而轻视〖despise〗
民慕其利而傲其罪。——《韩非子·六反》
恃才傲物。——《南史·萧子显传》
如:傲俗(蔑视俗人);傲上(对上倨傲)
傲岸
ào’àn
〖beproudofoneself;haughty〗高傲自负,不屑随俗
傲岸云悴之际,颉顽龙云之间。——《晋书·郭璞传》
傲骨
àogǔ
〖loftyandunyieldingcharacter;innatepride;spiritoofloftiness〗高傲不屈的风骨
傲慢
àomàn
〖arrogant;haughty;coontemptuous;disdainful〗看不起人,对人怠慢没有礼貌
态度傲慢
她忍着被侮辱了的心情,一个一个地打量着这些人的欢愉和对她的傲慢。——《果树园》
傲气
àoqì
〖airofarrogance;haughtiness;pride〗骄傲的神态和作风
傲气不可有,傲骨不可无
傲然
àorán
〖loftily;proudly〗∶高傲地
他学者似的,很傲然
〖unyieldingly〗∶有时用褒义,形容坚强不屈的样子
沿途看到松树郁郁苍苍,生气勃勃,傲然屹立。——《松树的风格》
傲视
àoshì
〖lookdownupon;regardsuperciliously;showdisdainfor〗高傲自负而轻视他人
傲视群雄

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OGSK 人土侧(尸)叉(大)

– OQSK 人手侧(尸)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄠˋ

拼音 พินอิน:

– ào

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 敖=[用]出放。

字源: 会意,形声-石文

字意: [用]人心出放,引申轻慢自大也。

体:

用:

骄傲: 骄狂轻慢。

傲骨: 自大之骨,指个性倨直不逊。

傲慢: 轻慢。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yaaws

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ngauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ngau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngao6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ngoo7

日音 เสียงญี่ปุ่น : gau

韩音 เสียงเกาหลี : qo

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaoj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!