ลำดับขีดอักษร:僵【jiāng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

僵 [jiāng] แข็ง, ชะงักงัน,冻僵 (dòngjiāng)หนาวจนตัวแข็ง 僵硬 (jiāng yìng )ทื่อ, แข็งทื่อ (jiāngyìng)ทื่อๆ (นโยบาย ท่าทาง ฯลฯ) (jiāngyìng)แข็ง (ร่างกาย มือเท้า ฯลฯ) (jiāngyìng)แข็งทื่อ (นโยบาย ท่าทาง ฯลฯ) (jiāngyìng)ไม่กระดิกกระเดี้ย (ร่างกาย มือเท้า ฯลฯ) 僵死 (jiāng sǐ )แข็งตาย (jiāngsǐ)แข็งตายไป 僵持 (jiāng chí )ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กันและกัน (jiāngchí)ต่างฝ่ายต่างยืนกรานและไม่ยอมอ่อนข้อต่อกัน 僵局 (jiāng jú )ภาวะชะงักงัน (jiāngjú)ภาวะที่ทุกอย่างหยุดชะงักไป (jiāngjú)สถานการณ์ที่ทุกอย่างหยุดชะงักไป 僵尸 (jiāng shī )ศพที่แข็ง, ซากศพ (jiāngshī)ศพที่แข็งทื่อ 僵化 (jiāng huà )แข็งกระด้าง, ชะงักงัน (jiānghuà)หยุดชะงักงัน (ความคิด)” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!