ลำดับขีดอักษร:僵【jiāng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

僵 [jiāng] แข็ง, ชะงักงัน,冻僵 (dòngjiāng)หนาวจนตัวแข็ง 僵硬 (jiāng yìng )ทื่อ, แข็งทื่อ (jiāngyìng)ทื่อๆ (นโยบาย ท่าทาง ฯลฯ) (jiāngyìng)แข็ง (ร่างกาย มือเท้า ฯลฯ) (jiāngyìng)แข็งทื่อ (นโยบาย ท่าทาง ฯลฯ) (jiāngyìng)ไม่กระดิกกระเดี้ย (ร่างกาย มือเท้า ฯลฯ) 僵死 (jiāng sǐ )แข็งตาย (jiāngsǐ)แข็งตายไป 僵持 (jiāng chí )ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กันและกัน (jiāngchí)ต่างฝ่ายต่างยืนกรานและไม่ยอมอ่อนข้อต่อกัน 僵局 (jiāng jú )ภาวะชะงักงัน (jiāngjú)ภาวะที่ทุกอย่างหยุดชะงักไป (jiāngjú)สถานการณ์ที่ทุกอย่างหยุดชะงักไป 僵尸 (jiāng shī )ศพที่แข็ง, ซากศพ (jiāngshī)ศพที่แข็งทื่อ 僵化 (jiāng huà )แข็งกระด้าง, ชะงักงัน (jiānghuà)หยุดชะงักงัน (ความคิด)” “

พัฒนาการตัวอักษร :jiāng
仆倒:僵尸。
直挺挺,不灵活:冻僵。僵硬。僵直。僵化。僵卧。僵死。僵冷。僵滞。
双方相持不下,两种意见不能调和:弄僵。僵持。僵局。
笔画数:15;
部首:亻;
笔顺编号:321251211251211
笔顺:撇竖横竖折横竖横横竖折横竖横横


jiāng
【动】
(形声。从人,畺(jiāng)声。本义:仰面向后倒下)
同本义〖lieflat〗
僵,偾也。——《说文》
鲍叔御公子小白僵。——《吕氏春秋·贵卒》。注:“偃也。”
佯僵而弃酒。——《史记·苏秦传》。注:“仆也。”
即诈僵仆阳病。——《汉书·梁平王襄传》
僵仆烦愦。——唐·柳宗元《柳河东集》
偃仰僵仆。——清·薛福成《观巴黎油画记》
又如:僵死(倒地死去;倒地死去的人);僵伏(倒地而死〖的人〗);僵偃(仰卧不动);僵踣(倒地〖的尸体〗);僵毙(倒下死亡)
死去〖die〗
伶悝僵。——《吕氏春秋·贵卒》。注:“毙也。”
又如:僵仆(死去);僵坠(死亡坠下);僵槁(枯死);僵落(枯死后落下);僵踞(坐着僵死)
[方言]∶收敛笑容,使表情严肃〖becomestern〗。如:他僵着脸

jiāng
【形】
僵硬。难以活动〖stark〗
癫疾始作,先反僵。——《灵枢经·癫狂》
岁寒虫僵。——清·袁枚《祭妹文》
又如:僵立(直立不动);僵冷(僵硬冰冷);僵燥(失去水分而硬化)
呆滞〖dull〗。如:僵呆;僵冷(冷漠而无生气);僵滞
双方相持不下,事情难于处理,处于停滞状态的〖deadlocked〗。如:僵局;僵持
僵巴
jiāngba
〖stiff〗〖口〗∶肢体不能活动
手都冻僵巴了
僵蚕
jiāngcán
〖batryticatedsilkworm〗因病菌感染而僵死的蚕,体内外有白色粉末,可入药
僵持
jiāngchí
〖refusetobudge〗双方相持,不能避让也无法进展
打破僵持局面
僵呆
jiāngdāi
〖stuporose〗呆滞不动
僵化
jiānghuà
〖rigidify〗∶变僵
僵化为定型的关系
〖desiccate〗∶不向前发展
思想僵化
僵劲
jiāngjìn
〖numb;stiff;motionless〗僵硬
四支僵劲。——明·宋濂《送东阳马生序》
僵局
jiāngjú
〖deadlock〗相持不下的局面
打破僵局
僵立
jiānglì
〖standstraightmotionlessly〗直立不动
僵立倚壁。——清·邵长蘅《青门剩稿》
僵木
jiāngmù
〖stupor〗常由紧张或休克引起的神气呆滞和迟钝的状态
处于精神疲乏的僵木状态
僵仆
jiāngpū
〖feelstiffandfall〗〖身体〗僵硬而倒下
僵尸
jiāngshī
〖corpse〗僵硬的尸体,比喻腐朽的事物
僵石
jiāngshí
〖fossi〗化石
各种僵石。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
僵卧
jiāngwò
〖liedownmotionlessly〗躺着不动
僵卧孤村不自哀。——宋·陆游《十一月四日风雨大作》
僵卧长愁。——《聊斋志异·促织》
僵硬
jiāngyìng
〖stiff〗∶肢体不能活动
手指冻得僵硬了
〖rigid〗∶不灵活;死板
僵硬的态度
僵直
jiāngzhí
〖stiffen〗僵硬发直,不灵活
脊背僵直
僵滞
jiāngzhì
〖wooden〗僵硬呆滞

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OMWM 人横(一)方(田)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄤ

拼音 พินอิน:

– jiāng

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 畺=[用]划地为界。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人划地界,不能灵活变化,仆也,偃也。

体:

用:

僵硬: 坚硬无变化。

僵持: 坚持无变化。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cian

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : goeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!