ลำดับขีดอักษร:凑【còu】

หมวดอักษร: 冫

ความหมายปัจจุบัน :

凑 (湊) [còu] –> 紧凑 [jǐncòu] ขนาดกะทัดรัด(compact)

พัฒนาการตัวอักษร :còu
聚合:凑钱。凑数。凑合。拼凑。紧凑。
接近:凑近。往前凑。
碰,赶,趁:凑巧(碰巧)。
笔画数:11;
部首:冫;
笔顺编号:41111341134
笔顺:捺横横横横撇捺横横撇捺


còu
【动】
(形声。从水,奏声。本义:水流会合)
同本义〖converge〗
凑,水会也,聚也。——《广韵》
凑,水上人所会也。——《说文》。
顺波凑而下降。——《楚辞·九叹·逢纷》。注:“聚也。”
聚集〖gathertogether〗
趋舍相凑。——《淮南子·原道》。注:“所合也。”
则人物归之,繈至而辐凑。——《史记·货殖列传》
又如:凑队(集合在一起);凑聚(集合,聚集);凑泊(凝聚,结合);凑会(聚集,会合)
奔向;趋〖hurryto〗
衰世凑学。——《淮南子·精神》。注:“趋也。”
又如:凑亟(急切);凑手不及(事情来得太快,出人意料,来不及应付)
挨近;靠拢〖movecloseto〗。如:凑口馒头(快到嘴的馒头);凑密(稠密)
碰;趁〖happento〗。如:凑斗(凑巧);凑手(得手);凑四合六(十分巧合);凑付(应付;将就)
拼凑成〖makeup〗。如:凑数
凑巴
còuba
〖scrapetogether〗〖口〗∶拼凑
他多少有点儿积蓄,凑巴就可以买台电视机
凑份子
còufènzi
〖clubtogether(topresentagifttosb.)〗∶大家凑钱送礼或办事
〖addtrouble〗[方言]∶指在别人忙乱时添麻烦
凑合
còuhe
〖gathertogether〗∶大家从四面八方聚到一起
〖improvise〗∶拼凑
请事先准备好发言稿,不要临时凑合
〖makedo;nottoobad〗∶将就;还过得去
凑集
còují
〖gathertogether〗凑在一起;聚集
朱巴子凑集了二三百人来抢黄石
凑近
còujìn
〖movecloseto〗朝某个目标靠近
他凑近小王的耳根,叽里咕噜说了一阵
凑钱
còuqián
〖poolmoney〗把几个人的钱合在一起〖办某事〗;筹集款项
大家凑钱买了些图书资料
凑巧
còuqiǎo
〖fortunately;asluckwouldhaveit〗∶正好赶上
赛球的那一天,凑巧赶上下雨
〖bychance〗∶恰巧
在街上我凑巧遇见了远方的朋友
凑趣儿
còuqùr
〖makeajokeabout〗∶逗趣取乐
他跟我是老搭档,所以故意拿我凑趣儿
〖joinin(agame,etc.)justtopleaseothers〗∶迎合别人的兴趣;使高兴
凑热闹
còurènào
〖joininthefun〗∶跟大家一起玩儿
老人们也来凑热闹,同年轻人一块儿打球了
〖addtroubleto〗∶指在别人忙乱时添麻烦
这里够忙的,别再来凑热闹
凑手
còushǒu
〖athand;withineasyreach〗方便;使用顺手
钱不凑手,下次再买吧
这把菜刀凑手
凑数
còushù
〖makeupthenumber〗∶充数
没有人去就算了,别勉强凑数啦
〖makecomplete〗∶凑足数额
凑整儿
còuzhěngr
〖makeuparoundnumber〗凑成整数
我这里有九十八元,你再给我两元,凑个整儿吧

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EQKK 水手叉(大)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄡˋ

拼音 พินอิน:

– còu

前缀: 水=[体]液体。

字身: 奏=[体]双手奉之呈给天子,为天子奏乐。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]水合奏,象征聚集,挨近。

体:

用:

凑合: 组之使合。

凑趣: 聚集趣味。

凑巧: 聚得很巧。

因:

果:

拼凑: 组合在一起。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shoos

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ceu

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cau

越南音 เสียงเวียดนาม : thaaus

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!