ลำดับขีดอักษร:凹【āo】

หมวดอักษร: 凵

ความหมายปัจจุบัน :

凹 [āo] เว้า(concave) –> 凹痕 [āohén] รอยบุ๋ม(dent), 凹透镜 [āotòujìng] เลนซ์เว้า, 凹版 [āobǎn] แม่พิมพ์เว้า, 凹进 [āojìn] เว้าเข้า, 凹面镜 [āomiànjìng] กระจกเว้า, 凹陷 [āoxiàn] เว้าลึกลง, 凹凸不平 [āotūbùpíng] ไม่เรียบ/ขรุขระ

พัฒนาการตัวอักษร :
āo
周围高,中间低,与“凸”相对:凹凸不平。凹透镜。凹版印刷(印刷术之一,与“凸版印刷”相反)。
concavefovea,sunken同“洼”(用于地名):核桃凹(在中国山西省)。
concavefovea,sunken

笔画数:5;
部首:凵;
笔顺编号:25251
笔顺:竖折竖折横

āo
【形】
周围高,中间低〖concave;hollow;sunken;dented〗
其湖无凹凸,平湖无高下。——《神异经·北方荒经》
又如:凹岸;凹面;凹洼(凹陷);凹地;凹处
凹版
āobǎn
〖intaglio〗雕刻在石块或其他硬质材料上的文字或图线凹入版面的印刷版
凹度
āodù
〖concavity〗凹面的弯曲度
凹弧饰
āohúshì
〖cavetto〗具有大约四分之一圆周的凹弧的饰线
凹面镜
āomiànjìng
〖concavemirror〗凹面的球面镜,平行光照于其上时,通过其反射而聚在镜面前的焦点上
凹透镜
āotòujìng
〖concavelens〗凹面(中央比边缘薄)的透镜,有发散光线之功效
凹凸
āotū
〖unsmooth〗不平滑
凹陷
āoxiàn
〖dented;depressed;hollow〗周围高中间低

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SSU 侧(尸)侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄨㄚˋ

– ㄨㄚ

– (又音)ㄧㄠ

– ㄠ

拼音 พินอิน:

– wà

– wā

– (又音)yāo

– āo

前缀:

字身:

字源: 象形,指事-小篆文

字意: [用]象体表陷下之形。

体:

用:

因:

凹陷: 向内陷。

凹入: 向内陷入。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qriiw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qrep

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : au

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : au

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ia5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : aau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : au1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ahu

韩音 เสียงเกาหลี : qyo

越南音 เสียงเวียดนาม : aoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!