ลำดับขีดอักษร:函【hán】

หมวดอักษร: 凵

ความหมายปัจจุบัน :

函 (圅) [hán] จดหมาย –> 信函 [xìnhán] จดหมาย

พัฒนาการตัวอักษร :hán
匣,盒子:石函。剑函。
套子,引申为量词:书函。信一函(信一封)。
信件:函件。公函。来函。
包含,容纳:函夏(“夏”,指中国;“函夏”即包括整个中国)。巨蚌函珠。
铠甲:函人(制甲的人)。
笔画数:8;
部首:凵;
笔顺编号:52413452
笔顺:折竖捺横撇捺折竖


hán
【名】
(象形。今隶误作函。本义:舌)
同本义〖tongue〗
圅,舌也。——《说文》
若合而函吾中。——《国语·楚语》。注:“入也。”按,如舌之在口中也。
口上曰臄,口下曰圅。——《通俗文》
噱,圅舌也。——《广雅·释亲》
盛物的匣子、套子〖case〗
函封之。——《战国策·燕策》
函封。
买五人之脰而函之。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:剑函;镜函
传达消息或指示的信件(古代寄信用木函)〖letter〗。如:函仪(信件礼物);函章(信件公文);函片(信件);函札(书信)
邮政〖mail〗。如:函购
信封〖envelope〗
发函伸纸,…。——《文选·吴质·答东阿王书》
铠甲〖armor〗
函,铠也。——《广雅》
又如:函人(制造铠甲的工人)

hán
【动】
包含;容纳〖contain〗
席间函丈。——《礼记·曲礼》。注:“容也。”
夫函牛之鼎沸。——《淮南子·诠言》。注:“受一牛之鼎也。”
以函夏之大汉兮。——《汉书·扬雄传》。注:“包容也。”
函之如海。——《汉书·叙传》。注:“读与含同。”
臣蜯函珠。——张衡《南都赋》
又如:函夏(包函诸夏。意指中国全部);函括(包含,包括);函盖(包含;概括)
容纳〖haveacapacityof〗。如:函牛(谓能容纳一头牛,指大鼎);函受(犹容纳;包容);函育(容纳化育);函席(谓能容一席的小地方)
用匣子或封套装盛〖case〗
函梁君臣之首。——宋·欧阳修《新五代史·伶官传》
又如:函匣(谓置物于匣中);函封(用匣子盛而封之);函首(用匣子装盛人头)
致函;去信〖write〗。如:函请(用书信请求或邀请);函调(通过书信方式进行调动;用书信方式进行调查);函邀(用书信方式进行邀请)
陷入〖fallinto〗
若合而函吾中,吾上下必败其左右。——《国语·楚语上》

hán
【形】
宽阔〖wide〗
伊兹都之函宏。——左思《吴都赋》。注:“宽大也。”
又如:函弘(广大。弘,或作宏)
函大
hán-dà
〖correspondencecollege〗函授大学的简称
函电
hándiàn
〖letterandtelegram〗书信和电报的合称
函复
hánfù
〖replybyletter〗以信函回复
函告
hángào
〖informbyletter〗用书信告知
函购
hángòu
〖mailorder;purchasebymail〗通过书信购买
函购部
函胡
hánhú
〖ambiguous;vague〗同“含糊”。重浊而含混
南声函胡。——宋·苏轼《石钟山记》
函件
hánjiàn
〖letters〗信件
收到一封紧急函件
函聘
hánpìn
〖invitebyletter〗用书信聘请(担任某种职务)
函使
hánshǐ
〖mailman;postman〗传递官府信件的官差,今邮差的前身
函使报信。——清·袁枚《祭妹文》
函授
hánshòu
〖teachbycorrespondence〗以通信辅导为主、面授为辅的教学方式
函授学校
函授大学
hánshòudàxué
〖correspondencecollege〗以函授为主要教学方式的高等学校
与此同时,采取广播电视大学、函授大学、夜大学、管理干部学院、教师进修学院等多种形式发展高等教育
函数
hánshù
〖function〗彼此相关的两个量之一,他们的关系是一个量的诸值与另外一个量的诸值相对应
函索
hánsuǒ
〖demandbycommunication〗通过信函索要
欲知详情,悉请函索

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MUNE 横(一)仰(山)钩(弓)水

– UNE 仰(山)钩(弓)水

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˊ

拼音 พินอิน:

– hán

前缀:

字身:

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]象内有物之匣,书信。

体:

函件: 信件。

用:

函授: 信件传授。

因:

果:

组合字: 㮀涵菡蜬

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : guum

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghom

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ye

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ham

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ham5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ham5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : ham

越南音 เสียงเวียดนาม : hamf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!