ลำดับขีดอักษร:刁【diāo】

หมวดอักษร: 刀

ความหมายปัจจุบัน :

刁 [diāo] เจ้าเล่ห์(cunning),กลับกลอก

พัฒนาการตัวอักษร :diāo
狡猾,无赖:刁棍。刁滑。
〔刁斗(
姓。d弖 )〕古代军中用具,白天用来烧饭,夜间击以巡更。
笔画数:2;
部首:刀;
笔顺编号:51
笔顺:折横

diāo
【名】
古代行军用具。一种有柄的小斗,白天可供一人烧饭,夜间敲击以巡更〖pan〗。如:刁斗营(古代军中营房)
[方言]∶稻、麦、谷、高粱等抽的穗〖ear〗

diāo
【形】
狡猾,奸诈〖tricky;sly〗。如:刁民(奸诈邪恶之民);刁劣(狡诈恶劣);刁逆(狡诈不顺从);刁泼(奸刁泼辣);刁风(奸恶的风气);刁钻促狭(狡猾奸诈,好捉弄人)
乖巧,机灵〖artful〗
这话实在刁的,说到我心里了。——《再生缘》
有无赖特征〖knavish〗。如:刁婆,刁妇(泼妇,恶妇)
说话刻薄〖unkind〗。如:刁嘴(油嘴滑舌);刁声浪气(形容说话装腔作势,语调轻浮)
口吃结巴〖stammering〗。如:刁骚(形容说话断断续续;头发少而乱)
挑食〖havingpartialityforaparticularkindoffood〗。如:光吃好的,把嘴吃刁了

diāo
【动】
勾引〖tempt〗。如:刁奸(用诈术奸淫他人)
拐;骗〖inveigle〗。如:刁带(拐骗带走);刁拐(拐骗)
刁难,故意使人为难〖createdifficulties〗。如:刁蹬(刁难。故意为难,捉弄);不刁卡用户
[方言]∶强取别人的东西〖wring〗。如:不许刁人家一草一木
刁蹬
diāodèng
〖obstruct〗刁难
他若是将咱刁蹬,休道我不敢掀腾。——无名氏《陈州粜米》
刁斗
diāodǒu
〖pan〗古代军中白天来烧饭,晚上用来敲击巡更的用具(铜制)
刁风弄月
diāofēng-nòngyuè
〖metaphorofthecarryingonaclandestineloveaffair〗偷情的隐语
刁悍
diāohàn
〖cunningandfierce〗刁滑凶悍
刁横
diāohèng
〖arbitrary;atrociou〗蛮横
刁猾
diāohuá
〖cunning;crafty〗狡猾;耍狡猾
刁赖
diāolài
〖trickyandunreasonable〗为人狡猾、赖皮
刁难
diāonàn
〖createdifficulties;makethingsdifficult;deliberateharassment;obstruct〗故意把事情弄复杂入意出难题使人为难
刁泼
diāopō
〖cunningandarbitrary〗狡猾不听话
这百姓每刁泼,拿那金锤来打他娘。——《陈州粜米》
刁顽
diāowán
〖cunningandstubborn〗态度刁钻顽劣
刁钻
diāozuān
〖tricky〗∶乖巧,使人难以应付
发球刁钻
〖sly;cunning;artfu〗∶狡诈,狡猾
刁钻古怪
刁钻古怪
diāozuān-gǔguài
〖trickyandodd;beslyandcapricious;becunningandpeculiar〗狡猾怪癖的性格或做事方式离奇,不同一般
是个头等刁钻古怪东西。——《红楼梦》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SM 侧(尸)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄠ

拼音 พินอิน:

– diāo

前缀:

字身:

字源: 象形-衍文

字意: [用]原字为刀,后人改不用刀而有刀意者为刁;狡诈。

体:

用:

刁钻: 狡诈善钻。

刁蛮: 狡诈野蛮。

刁难: 狡诈作难。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : teew

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : teu

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tiau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : diau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : diu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tiau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : teu

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieeuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!