ลำดับขีดอักษร:刨【bào】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

刨 [bào]* กบไส –> 铅笔刨 [qiānbǐbào] กบเหลาดินสอ, 刨子 [bàozi] กบไสไม้

พัฒนาการตัวอักษร :páo
挖掘:刨坑。刨土。刨根问底(喻追究底细)。
减,除去:刨去五天。

bào
推刮木料等,使其平滑的一种工具:刨子。刨床(推刮金属材料使平滑的机器)。
用刨子或刨床推刮。
笔画数:7;
部首:刂;
笔顺编号:3551522
笔顺:撇折折横折竖竖

鉋、鑤
bào
【名】
刨子〖plane〗。如:刨工;刨花;刨花板
“刨床”的简称〖planer〗。如:牛头刨;刨工;刨刀

bào
【动】
用刨子或刨床刮平木材或钢材等〖plane〗。如:刨木头
另见páo
刨床
bàochuáng
〖planer〗
用于金属材料的平面加工和各种直线的成型面的加工的一种机床
刨子上的木制部分
刨刀
bàodāo
〖planertool〗∶切削木料或金属用的刀具
〖planertools〗∶一种刨床切削刀具,与车床所用的刀具相类似,竖直地夹紧在枢接于摆动刀架的铁块上
刨光
bàoguāng
〖scrape〗用锋利的刀具刮擦使〖一物表面〗光滑或干净
刨花
bàohuā
〖woodshavings〗刨木料时刨下来的薄片,多呈卷状
刨花板
bàohuābǎn
〖flakeboard〗以合成树脂粘结木刨花而制得的一种复合板材
刨身
bàoshēn
〖stock〗作为刨身的木块或金属架,刨刀安在其中
刨头
bàotóu
〖planerhead〗刨床上保证刀具在横轨或机架上运行的部分,其中包括对工件的进刀机构
刨子
bàozi
〖plane〗推刮木料等使平滑的工具

páo
【动】
(形声。从刀,包声。本义:削)
同本义〖peelwithaknife〗
刨,削也。——《玉篇》
挖掘〖dig;excavate〗。如:刨坑;刨花生;刨食(用爪扒土觅食);刨黄(刨根问底)
减去,除去〖minus;excluding;notcounting〗。如:十五天刨六天,只剩九天了
另见bào
刨除
páochú
〖reduce〗扣除
刨除许多花销以外,还得重新修建厂房
刨分儿
páofēnr
〖reduce〗扣除分数
这次卫生检查,503宿舍由于物品不到位而被狠狠地刨分儿了
刨根儿
páogēnr
〖gettotherootofthematter〗比喻追究底细
刨根儿问底儿
刨根问底
páogēn-wèndǐ
〖inquireintotherootofthematter〗认真盘究查问,弄清根底原由。又作“盘根问底”
她就刨根挖底地问:“我看,你怕有点事情吧,不要瞒我”
刨祖坟
páozǔfén
〖digouttheroots;uproot〗喻挖除老根

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CPRU 金心口仰(山)

– CPSU 金心侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠˋ

拼音 พินอิน:

– bào

前缀: 金=[体]金属器物。

字身: 包=[体]包起。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]用工具平木时,木片反卷包起,故名。

体:

刨子: 指定词,平木之工具。

用:

因:

刨木: 用刨子削木使平。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bruu

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : brau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : paau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pau5

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : baof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!