ลำดับขีดอักษร:剿【chāo】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

剿 [jiǎo] ปราบปราม –> 围剿 [wéijiǎo] ล้อมปราบ

พัฒนาการตัวอักษร :



jiǎo
讨伐,消灭:剿除。剿灭。征剿。围剿。
劳累:剿民(使百姓劳累)。

chāo
以别人的语言文句作为自己的:剿说。剿袭(亦作“抄袭”)。
笔画数:13;
部首:刂;
笔顺编号:5551511123422
笔顺:折折折横折横横横竖撇捺竖竖


chāo
【动】
抄袭〖别人的思想或言词〗〖borrow;plagiarize〗
毋剿说,毋雷同。——《礼记·曲礼上》
又如:剿拾(袭取);剿袭(剽窃人言以为己说)
另见jiǎo


jiǎo
【动】
(形声。从刀,巢声。本义:劳累,使辛勤劳累)
同本义〖tire〗
勦,劳也。从力,巢声。——《说文》
安用速成其以勦民也。——《左传·昭公元年》
今公子苟好勦民以偷乐。——张衡《东京赋》
无及于郑而剿民,将焉用之?——《左传·宣公十二年》
灭绝,征剿〖exterminate〗
无用勦绝其命。——《书·甘誓》
断勦奸回之偪。——《后汉书·何敞传》
剿凶虐兮截海外。——班固《封燕然山铭》
又如:围剿;剿绝(杀灭;灭绝);剿洗(剿灭净尽);剿杀(犹剿戮);剿戮(戮灭;杀戮);剿断(截断,打断);剿截(斩断);剿捕(讨伐逮捕);剿擒(剿捕);剿荡(讨伐荡平)
另见chāo
剿匪
jiǎofěi
〖sendarmedforcetosuppressbandits〗剿灭土匪
剿灭
jiǎomiè
〖exterminate〗征讨消灭
剿灭土匪

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VDKS 纽(女)木叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄠ

– ㄐㄧㄠˇ

拼音 พินอิน:

– chāo

– jiǎo

前缀: 力=[体]系统的作用功率。

字身: 巢=[体]鸟类的窝。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]筑巢费力,努力发动大家去做也。

体:

用:

因:

剿民: 发动人民。

果:

清剿: 清除剿灭。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xslawx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cieux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ziau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsau5

日音 เสียงญี่ปุ่น : seu

韩音 เสียงเกาหลี : co

越南音 เสียงเวียดนาม : tieeux

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!