ลำดับขีดอักษร:劫【jié】

หมวดอักษร: 力

ความหมายปัจจุบัน :

劫 [jié] ปล้น –> 劫掠 [jiélüè] ปล้น, 打劫 [dǎjié] ปล้น เช่น 我被打劫了。 ฉันถูกปล้น , 劫持 [jiéchí] จี้(hijack), 劫匪 [jiéfěi] โจรปล้น, 劫机 [jiéjī] จี้เครื่องบิน, 劫狱 [jiéyù] ปล้นคุก, 劫道 [jiédào] ปล้นกลางทาง

พัฒนาการตัวอักษร :jié
强取,掠夺:劫掠。洗劫。劫道。劫富济贫。
威逼,胁制:劫持(要挟,挟持)。劫制。
灾难:劫数(sh?)(佛教指注定的灾难)。劫难(n刵 )。浩劫(大灾难)。遭劫。劫后余生。
笔画数:7;
部首:力;
笔顺编号:1215453
笔顺:横竖横折捺折撇

刼、劫
jié
【动】
(会意。从力,去声。本义:以强力使对方欲去而不得)
威胁;威逼〖threaten;coerce〗
劫,人欲去,以力胁止,曰劫。——《说文》
劫之以众。——《礼记·儒行》
已珉欲以齐秦劫魏。——《战国策·秦策》
故口可劫而使墨云。——《荀子·解蔽》
不可劫以死生。——《淮南子·精神》
因以劫众。——《汉书·高帝纪》
积威所劫。——宋·苏洵《六国论》
又如:劫杀(劫持并加以杀害);劫略(以威力胁迫于人);劫盟(以暴力逼人缔结盟约);劫质(挟持人质,借此勒索)
抢夺;强取〖plunder;raid;rob〗
乃欲以生劫之,必得约契以报太子。——《战国策·燕策》
谋劫单于母。——《汉书·李广苏建传》
行劫缚者。——唐·柳宗元《童区寄传》
又如:劫掳(抢劫掳掠);劫鞘(抢劫鞘银);劫磷(劫难;灾难。磷:薄;损伤);劫剞(抢劫掠夺);打劫(抢劫);行劫(进行抢劫)

jié
【名】
盗贼,劫匪〖robber〗。如:劫人(强盗);劫帅(盗贼的首领);劫盗(强盗;劫贼);劫贼(强盗;土匪)
佛教名词。“劫波”(或“劫簸”)的略称。意为极久远的时节。古印度传说世界经历若干万年毁灭一次,重新再开始,这样一个周期叫做一“劫”。后人借指天灾人祸〖calamity〗。如:劫灰(本为佛教所谓“劫火”之余灰,后多指战乱后留下的残迹);劫内(在大难、厄运之中);劫磨(灾难;折磨);劫花(凋谢之花)
围棋术语,争夺某一从属未定的棋眼〖eye〗
陈木南正在暗欢喜,又被他生出一个劫来,打个不清,陈木南又要输了。——《儒林外史》
劫持
jiéchí
〖kidnap;abduct;hijack;seize;hold(keep,place,put)underduress〗要挟;挟持
劫持飞机
劫道
jiédào
〖hi-jack;high-jack〗在道路上进行抢劫,即拦路抢劫
劫夺
jiéduó
〖plunderage〗∶掠夺的行动或事例;尤指盗用船上的货物
〖seizebyforce〗∶用武力夺取〖财物或人〗
劫富济贫
jiéfù-jìpín
〖robthewealthytoaidtheneedy〗旧指一些有正义感的强盗劫取富家的财物分发给贫苦人
劫后余生
jiéhòu-yúshēng
〖lifeaftersurvivingadisaster〗谓大灾大难后留存下的人或物
劫机
jiéjī
〖hijackanaeroplane〗用武力劫持飞机
劫掠
jiélüè
〖plunder〗∶抢劫
〖prey〗∶掠夺
劫掠乡民
劫难
jiénàn
〖disaster〗佛教语。谓宿世恶业所致的灾难
劫数
jiéshù
〖inexorabledoom〗原为佛教语。指极漫长的时间。后亦指命中注定的厄运,大难,大限
劫洗
jiéxǐ
〖loot〗洗劫
劫营
jiéyíng
〖surprisetheenemy’scamp〗袭击敌营
劫余
jiéyú
〖survivalsofadisaster〗∶劫掠后的残余;灾后余下
劫余百姓
〖afteradisaster〗∶灾难之后
劫狱
jiéyù
〖breakintoajailandrescueaprisoner〗监狱外的人运用暴力将狱内关押的犯人救出来
劫寨
jiézhài
〖surprisetheenemy’scamp〗袭击敌人营寨;劫营

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– XGIKS 难土点(戈)叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jié

前缀: 力=[用]发挥功率。

字身: 去=[用]失去。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]威力胁迫,用武力抢去。|[体]灾,噩运也。

体:

劫数: 灾难之命数。

劫难: 灾难。

用:

因:

劫持: 胁迫把持。

果:

抢劫: 抢去财物。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kab

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiap

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giap

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : je5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gip

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giab4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiap4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kehu

韩音 เสียงเกาหลี : geb

越南音 เสียงเวียดนาม : kieeps

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!