ลำดับขีดอักษร:匆【cōng】

หมวดอักษร: 勹

ความหมายปัจจุบัน :

匆 [cōng] รีบร้อน ด่วน, 匆猝 (cōng cù)รีบร้อน รีบด่วน 匆忙 (cōng máng)รีบร้อน (cōngmáng)รีบ (cōngmáng)รีบเร่ง 匆匆 (cōng cōng)รีบร้อน รีบด่วน (cōngcōng)อย่างรีบร้อน 匆促 (cōng cù)รีบร้อน รีบด่วน 匆 (cōng)รีบร้อน ด่วน (cōng)เร่งรีบ

พัฒนาการตัวอักษร :cōng
急促:匆忙。匆促。匆猝(亦作“匆卒”)。匆遽。行色匆匆。
笔画数:5;
部首:勹;
笔顺编号:35334
笔顺:撇折撇撇捺

怱、悤
cōng
【副】
急促地〖hastily〗。如:匆冗(繁忙冗杂的事务)
匆匆
cōngcōng
〖hurriedly;hastily〗急急忙忙的样子
老栓匆匆走出,给他泡上茶。——鲁迅《药》
匆猝
cōngcù
〖hastily〗匆促。也作“匆卒”
匆遽
cōngjù
〖impetuously;rashly〗急忙
匆忙
cōngmáng
〖hastily;inahurry〗匆促;忙碌

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PKK 心叉(大)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄥ

拼音 พินอิน:

– cōng

前缀: 勿=[用]象州里之旗,可趋民。

字身: 夕=[用]象脚走路之形。

字源: 会意-衍文

字意: [用]原字为勿,旗以趋民者,引申急遽也,后人作匆。

体:

用:

匆匆: 急忙状。

匆促: 急忙仓促。

匆忙: 急忙。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shlooy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cong1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cong1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sou

越南音 เสียงเวียดนาม : thoongz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!