ลำดับขีดอักษร:匠【jiàng】

หมวดอักษร: 匚

ความหมายปัจจุบัน :

匠 [jiàng] ช่าง –> 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ(craftsman), 木匠 [mùjiang] ช่างไม้(carpenter), 鞋匠 [xiéjiàng] ช่างทำรองเท้า(shoemaker), 巧匠 [qiǎojiàng] ช่างฝีมือ(a skillful craftsman)

พัฒนาการตัวอักษร :jiàng
有手艺的人:匠人。木匠。画匠。能工巧匠。
灵巧,巧妙:独具匠心。
具有某一方面熟练技能,但平庸板滞,缺乏独到之处:匠气。
笔画数:6;
部首:匚;
笔顺编号:133125
笔顺:横撇撇横竖折

jiàng
【名】
(会意。从匚(fāng),盛放工具的筐器,从斤(斧)。工具筐里放着斧头等工具,表示从事木工。本义:木工)
同本义〖carpenter〗
匠,木工也。——《说文》
攻木之工七:轮、舆、弓、庸、匠、车、梓。匠人建国,匠人营国,匠人为沟洫。——《考工记》
执斧以涖匠师。——《周礼·乡师》。注:“主丰碑之事。”
遂匠纳车于阶间。——《仪礼·既夕记》。注:“匠人主载柩窆。”
又如:匠氏(木匠);匠者(木工);匠营(土木工)
亦泛指工匠〖artisan〗
能剒削柱梁谓之木匠;能穴凿穴埳谓之土匠,能雕琢文书谓之史匠。——《论衡·量知》
又如:匠作(工匠,以技艺做工谋生的人);匠役(工匠,做工的仆役);匠户(世业的工匠);匠指(工匠);匠门弃材(比喻无用之人,自称的谦词)
指在某一方面造诣高深的人〖master〗。如:匠手(技艺高明的能手);匠石(古代名石的巧匠);匠意(精巧的心思。同“匠心”);匠郢(比喻技艺高明)

jiàng
【动】
治理〖manage〗
匠,治也。——《小尔雅》
又如:匠世(治世);匠理(精心治理)
教〖educate〗
今私门之正匠兮。——《楚辞·哀命》。注:“教也。”
又如:匠化(教化);匠成(培养造就)
制作;创造〖make〗。如:匠费(施工的费用);匠资(施工的费用)
匠人
jiàngrén
〖journeyman〗旧称手艺工人
匠心
jiàngxīn
〖inginuity〗精巧的心思,多指文艺上创造性的构思
独具匠心
匠心独运
jiàngxīn-dúyùn
〖havegreatoriginality〗巧思运筹,独特非凡
全文布局合理,匠心独运,具有感人的艺术效果

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SHML 侧(尸)斜(竹)横(一)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄤˋ

拼音 พินอิน:

– jiàng

前缀: 匚=[体]藏物之器。

字身: 斤=[体]砍树用的斧,去除。

字源: 会意-金文

字意: [体]身藏斤斧,用器具的工人。

体:

木匠: 木器工人。

工匠: 工作之人。

匠气: 工从之气质。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : sbays

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ziangh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zian

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : xiong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zoeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshiuⁿ7

日音 เสียงญี่ปุ่น : syau

韩音 เสียงเกาหลี : jaq

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwowngj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!