ลำดับขีดอักษร:博【bó】

หมวดอักษร: 十

ความหมายปัจจุบัน :

博 (愽) [bó] มากมายมหาศาล –> 博客 [bókè] เว็บบล็อก(weblog), 博士 [bóshì] ด๊อกเตอร์, 博览 [bólǎn] อ่านมาก, 博物 [bówù] วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(natural sciences), 博物馆 [bówùguǎn] พิพิธภัณฑ์, 博览会 [bólǎnhuì] งานนิทรรศการ(fair), 博取 [bóqǔ] ได้รับ

พัฒนาการตัวอักษร :
多,广,大:广博。渊博。博学(学问广博)。博览。博爱。博物。
知道得多:博古。
用自己的行动获得:博取。博得。聊博一笑。
古代的一种棋戏;后泛指赌财物:博奕。赌博。

笔画数:12;
部首:十;
笔顺编号:121251124124
笔顺:横竖横竖折横横竖捺横竖捺


【形】
(形声。从十,尃(fū)声。“十”意思是四方中央齐备。“尃”有分布之义。本义:大)
同本义。与“小”相对〖large;big〗
博,大通也。——《说文》
戎车孔博。——《诗·鲁颂·泮水》
岂必褒衣博带。——《淮南子·泛论》
丰丽博敞。——王逸《鲁灵光殿赋》
倚沼畦瀛兮遥望博。——《楚辞·招魂》
不学博依。——《礼记·学记》
又如:宽衣博带;博硕(粗大;宽大);博硕肥腯(古时献牲祭神的祝祷辞,是说六畜肥大)
宽广;广搏〖extensive〗
博闻强志,明于治乱,娴于辞令。——《史记·屈原贾生列传》
又如:广博(范围大,方面多);博闻(见闻广博);博引旁搜(考证完备广博,引证资料丰富充实)
众多;丰富〖abundant;plentiful;rich〗
博我以文,约我以礼。——《论语·子罕》
又如:地大物博;博祸(多种祸害);博富(丰富广博);博杂(多而杂乱)
广泛;普遍〖extensively;generally〗
风雨博施。——《荀子·天论》
又如:博览群书;博施(普遍施与);博物洽闻(博见广闻);博考(广泛地考查)
渊博,知道得多〖profound〗
君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。——《荀子·劝学》
又如:渊博(学识深而且广)


【动】
赌,博弈〖gamble〗
与闵公博。——《公羊传·庄公十二年》
则博塞以游。——《庄子·骈拇》
或以游博持掩为事。——《后汉书·王符传》
不有博奕者乎。——《论语·阳货》
或饮或博。——清·薛福成《观巴黎油画记》
又如:博剧(博戏,赌博);博弈(古六博戏与古围棋)
取得〖get;win〗
博个封妻荫子。——《水浒传》
又如:博笑(谦词。换取别人一笑);博鬻(换取);博名(获取好名声)
换取〖exchangesth.for;getinreturn〗
屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然。——清·黄宗羲《原君》
又如:博易(交易;贸易);博征(通过以物易物的方式进行征收)
通“搏”。争斗,博斗〖struggle〗
一日,博鸡者遨于市。——明·高启《书博鸡者事》
博爱
bó’ài
〖loveforhumanity;fraternity;brotherhood〗广泛地爱一切人,特别是对朋友或同胞的爱;兼爱
长者能博爱,天下寄其身
博采
bócǎi
〖collectwidely〗广泛采取
博采众长
博大
bódà
〖broad;wide〗∶宽广;区域广阔
〖extensive〗∶知识、学识等具有广度的
他的学问博大而精深
博大精深
bódà-jīngshēn
〖bebroadanddeep〗形容思想和学识广博高深
博得
bódé
〖win;gain〗∶取得;得到
迷人的声音博得了听众的欢心
〖draw〗∶获得〖应该得到的东西〗
博得全场喝彩
博古
bógǔ
〖conversantwithancientlearning〗通晓古代的事情
雅好博古
博古通今
bógǔ-tōngjīn
〖havebothancientandmodernknowledge;becruditeandinformed〗通晓古今一切知识和事情,形容知识渊博。亦称“博古知今”
博见
bójiàn
〖readextensively〗看得远,看得广。博,广、远,状语
不如登高之博见也。——《荀子·劝学》
博览
bólǎn
〖readextensively〗广泛阅览
博览群书
博览会
bólǎnhuì
〖internationalfair〗大型的产品展览会
博览群书
bólǎn-qúnshū
〖readomnilegently〗广泛阅读各类书籍,形容学识渊博
博洽
bóqià
〖learned〗学识广博
博洽多闻
博取
bóqǔ
〖trytowin;court〗用言语、行动取得信任、重视等
博取同情
博识
bóshí
〖knowledgeable〗学识渊博,见多识广
博识洽闻
bóshí-qiàwén
〖knowledgeable;extensiveinformationandlearning〗见多识广,学识博大
博士
bóshì
〖courtacademician(infeudalChina)〗∶古代学官名。六国时有博士,秦因之。唐有太学博士、算学博士等,皆教授官。明清仍之,稍有不同
有司业、博士为之师。——明·宋濂《送东阳马生序》
〖learnedscholar〗∶博通古今的人
〖doctor〗∶学位名。学位的最高一级
文学博士
医学博士
〖master〗∶古代对茶坊伙计、手工艺者的尊称,犹后世称人为师傅
茶博士
酒博士
博士后
bóshìhòu
〖postdoctoral〗指在取得博士学位后,以取得科研经验、提高科研能力为目的、继续从事一定时间的科研活动的教学制度。也指从事博士后活动的人
博士买驴
bóshì-mǎilǘ
〖longandtedious〗《颜氏家训·勉学》:“邺下谚云:‘博士买驴,书卷三纸,未有驴字’。”(博士:古代专精一艺或传授经学的职官)后用‘博士习驴’讽剌文章冗长,不得要领
博闻多识
bówén-duōshí
〖welllearnedandinformed〗见闻广博,知识丰富
博闻强识
bówén-qiángshí
〖havewidelearningandaretentivememory〗识:记忆。闻,学识。见闻广博,记忆力强
博闻强识而让,敦善行而不怠。——《礼记·典礼上》
亦作“博闻强志”
博闻强志,明于治乱,娴于辞令。——《史记·屈原贾生列传》
博物
bówù
〖naturalscience〗∶旧时对动物、植物、矿物、生理等学科的总称
〖knowledgeable〗∶知道许多事物
博物洽闻
博物馆
bówùguǎn
〖museum〗征集、保藏、陈列和研究代表自然和人类的实物,并为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育机构
博学
bóxué
〖erudite;learned〗知识渊博
他是本城中极方正,质朴,博学的人。——鲁迅《从百草园到三昧书屋》
博学多才
bóxué-duōcái
〖versatile;beofgreatlearningandgreatability〗学识广博,有多方面的才能
琪虽博学多才,拙于遵养时晦,知时不可为,然犹多山支取进,动而见排,由已不能镇静也。——《旧五代史》
博雅
bóyǎ
〖learned;showdeepmastery〗渊博雅正
博弈
bóyì
〖gamblingandchess〗下棋
博引
bóyǐn
〖quotecopiouslyfrommanysources〗从多方面引证
旁征博引

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JIBI 交(十)点(戈)月点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄛˊ

拼音 พินอิน:

– bó

前缀: 十=[体]数字之最大者,象征非常。

字身: 尃=[用]分布。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]非常多之分布,大通也,换取以求更多。

体:

博士: 多学之人。

用:

渊博: 精深多广。

博闻: 多闻。

博爱: 多爱。

博学: 多学。

博物: 多物,指多识事物。

博依: 多依。

因:

博取: 换取。

果:

赌博: 以赌换取。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : paag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : poq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bo5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : haku

韩音 เสียงเกาหลี : bag

越南音 เสียงเวียดนาม : bacs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!