ลำดับขีดอักษร:卜【bǔ】

หมวดอักษร: 卜

ความหมายปัจจุบัน :

卜 (蔔) [b0]* เสี่ยงทาย –> 胡萝卜 [húluóbo] แครอท, 红萝卜[hóngluóbo] แครอท, 白萝卜 [báiluóbo] หัวไชเท้า

พัฒนาการตัวอักษร :
古人迷信,用火灼龟甲,以为看了那灼开的裂纹就可以推测出行事的吉凶。
预料,估计,猜测:预卜。
选择(处所):卜宅。卜邻。

(蔔)
bo
〔萝卜〕见“
(蔔)萝”。
笔画数:2;
部首:卜;
笔顺编号:24
笔顺:竖捺


bo
——见“萝卜”
另见bǔ


【动】
(象形。甲骨文字形,象龟甲烧过后出现的裂纹形。汉字部首之一,从“卜”的字多与占卜有关。本义:占卜)
古人用火灼龟甲,根据裂纹来预测吉凶,叫卜〖divine〗
问龟曰卜。——《周礼·大卜》注
龟为卜,蓍为筮。——《礼记·曲礼》
尔卜尔筮,体无咎言。——《诗·卫风·氓》
初,晋献公欲骊姬为夫人,卜之,不吉,筮之,吉。——《左传·僖公四年》
卜者知其指意。——《史记·陈涉世家》
又如:卜一课(算一卦。课:一种占卜);卜正(掌管卜筮的官);卜人(官名。《周礼》春官之属,掌管占卜);卜师(官名。《周礼》春官之属,位次于大卜,掌占卜龟痕之事)
选择〖choose〗
系舟蛮井路,卜宅楚村墟。——杜甫《秋野》
又如:卜郊(占卜选定日期以行郊祭);卜居(占卜选择居住的地方);卜老(选择住地养老);卜地(选择福地)
赐予;给予〖bestowon;give〗
卜尔百福,如几如式。——《诗·小雅·楚茨》
推断;预料〖predict〗
仆自卜固无取。——柳宗元《答韦中立论师道书》
今南海之生死未可卜。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:卜度(推测;臆断);卜揆(测度谋划)


【象】
形容连续不断的响声。如:卜卜(啄木的声音);卜通(象声词。常形容钝响或心跳);卜楞(象声词。时常迭用,形容不紧不慢连续不断的钝响)


【名】
卜官,卜卦之人〖diviner〗
近乎卜祝之间。——司马迁《报任安书》
元代戏曲中扮演老妇的角色〖oldwomaninopera〗
卜儿哭上科。——关汉卿《窦娥冤》

另见bo
卜辞
bǔcí
〖oracleinscriptionshownontortoiseshellsoranimalbonesofShanDynasty〗中国商代在甲骨上铭刻的占卜之辞。凡祭祀、征伐、田猎、出入、年成、风雨、疾病等常用龟甲兽骨占卜吉凶,间有少数记事文字。亦称“甲骨文”
卜骨
bǔgǔ
〖animalboneusedtopractisedivination〗占卜用的兽骨,一般选用牛、羊、猪的肩胛骨
卜卦
bǔguà
〖fortune-telling;divination〗占卜卦象以视吉凶
卜甲
bǔjiǎ
〖tortoise-shellusedtopractisedivination〗占卜用的龟甲
卜居
bǔjū
〖chooseaplaceforresidence〗选择居处
卜居于乡
卜课
bǔkè
〖artofdivination〗起课(占卜方法的一种),用掐指、摇铜钱等方法占卜
卜问
bǔwèn
〖divinetoperdict〗占卜以问事;算卦
卜宅
bǔzhái
〖choosecapital〗∶用占卜决定建都的地方
〖chooseone’sresidence〗∶用占卜决定住所或墓地
卜昼卜夜
bǔzhòu-bǔyè
〖dayandnight〗整天整夜。后用“卜昼卜夜”形容没有节制地饮酒作乐,也用来形容夜以继日地工作
卜昼卜夜地寻欢作乐
卜昼卜夜地忘我劳动

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– Y 卜

注音 จู้อิน:

– ㄅㄨˇ

拼音 พินอิน:

– bǔ

前缀:

字身:

字源: 指事-甲骨文

字意: [用]灼龟壳,预知后事的凶吉,挑选。

体:

用:

占卜: 预测。

卜居: 选居处。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : poog

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : puk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : poq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : buk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bu5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baak

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poh4

日音 เสียงญี่ปุ่น : boku

韩音 เสียงเกาหลี : bog

越南音 เสียงเวียดนาม : boocs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!