ลำดับขีดอักษร:叨【dāo】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

叨 [dāo] –> 唠叨 [láodao] ขี้คุย/พูดมาก

พัฒนาการตัวอักษร :tāo
承受:叨光。叨拢(谢人款待的话)。叨陪。
古同“饕”,贪。

dāo
〔叨叨〕话多(后一个“叨”读轻声)。
笔画数:5;
部首:口;
笔顺编号:25153
笔顺:竖折横折撇

dāo
【动】
话多〖chatter〗。如:叨缕(叨叨缕缕。说话啰嗦冗长);叨蹬(捣腾,闹腾);絮叨(念叨);唠叨(没完没了地说)

dāo
【形】
[方言]∶临死前气息急促的样子〖gasping〗
等他爬起来一看呀,小兔子正在叨气儿呢,胸脯里的心跳得一撞一撞的。——杨朔《春子姑娘》
另见tāo
叨叨
dāodao
〖chatter;talkonandon;chatterlikeamagpie〗没完没了地说
别一个人叨叨了,听听大家的意见吧!
叨咕
dāogu
〖whisper〗∶小声地私语
〖chat〗∶唠叨
叨念
dāoniàn
〖alwaystalkabout〗∶因思念而常谈起
〖soliloquize;muttertoonesetf〗∶自言自语

tāo
【动】
贪婪。饕的俗字〖begreedyfor〗
岂横叨天功以为己力乎?——《后汉书·卢植传》
又如:叨食(贪食);叨冒(叨贪。贪婪);叨懫(贪而暴戾);叨秽(贪婪卑鄙);叨沓(贪婪而荒于政务);叨昧(贪恋;贪婪);叨富贵
承受〖getthebenefitof〗。古汉语中用于对受人恩惠及礼物表示感谢的谦词
位窍和羹重,恩叨醉酒深。——唐·张说《恩赐丽正殿书院宴应制得林字》
又如:叨福(承受福庇);叨庇(承受庇佑);叨沫(蒙受);叨位(忝居官位);叨名(虚有其名);叨忝(忝列;叨光);叨受(承受);叨承(忝受;承受)
另见dāo
叨光
tāoguāng
〖muchobligedtoyou;muchobligedforyourkindness;receiveadvantagefrom〗客气话,沾光;遇到好处
叨教
tāojiào
〖manythanksforyouradvice〗客套话,领教(受到指教,表示感谢)
叨陪
tāopéi
〖behonoredwithaseat〗谦辞叨光陪侍
他日趋庭,叨陪鲤对。——王勃《滕王阁序》
叨陪末座
叨扰
tāorǎo
〖manythanksforyourhospitality〗打扰了!
叨扰这么多天,真对不起!

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RSH 口侧(尸)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄊㄠ

– ㄉㄠ

拼音 พินอิน:

– tāo

– dāo

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 刀=[体]兵器,一侧有刃的工具。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]口带刀,话多而侵犯,贪也;又受人招待,表感谢的谦词。

体:

用:

唠叨: 话多且琐碎。

叨爱: 承蒙爱护。

叨光: 沾得他人的光彩。

叨禄: 贪禄。

叨扰: 受人招待,表示感谢的谦词。

叨絮: 同叨叨,话多状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tuuw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : thau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : do

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : tao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tho1

日音 เสียงญี่ปุ่น : tau

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : thaoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!