ลำดับขีดอักษร:叮【dīng】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

叮 [dīng] 1.ต่อยกัด 2.ถาม,ถามย้ำ,叮问 (dīng wèn)ถามย้ำ, ซักถาม (dīngwèn)สอบถาม 叮当 (dīng dāng )เสียงติงตัง (dīngdāng)เสียงของแข็งชนกัน 叮嘱 (dīng zhǔ)กำชับ, สั่งเสีย (dīngzhǔ)เตือน 叮咬 (dīngyǎo)แมลงกัด 叮咛 (dīng níng)กำชับ, สั่งเสีย (dīngníng)เตือน 叮咚 (dīng dōng)เสียงกระทบกัน ดังเปรี๊ยงปร๊าง (dīngdōng)เสียงน้ำหยด 叮叮 (dīngdīng)เสียงตีโลหะ 叮 (dīng)1.ต่อยกัด 2.ถาม,ถามย้ำ (dīng)สอบถาม (dīng)เตือน (dīng)เสียงใส (dīng)แมลงกัด (dīng)แมลงต่อย

พัฒนาการตัวอักษร :dīng
再三嘱咐:叮嘱。叮咛(亦作“丁宁”)。
追问:叮问。
蚊虫等用针形口器吸食:被蚊子叮了一口。
bitesay again to sb.sting
笔画数:5;
部首:口;
笔顺编号:25112
笔顺:竖折横横竖

dīng
【动】
(形声。从口,丁声。本义:切嘱。如:叮咛)
同本义〖giveadvicerepeatedly〗。如:千叮万嘱
虫类用针形口器刺人〖sting〗
力叮不释。——《聊斋志异·促织》
如:叮得满身是红块
比喻紧跟不放〖stickwith〗。如:一些人在叮他;叮问
[方言]∶追问〖questionclosely〗。如:跟着我又叮了他一句,他说明天准去,我才放心

dīng
【象】
形容清脆的响声〖ticklingsound〗。如:叮咚;叮铃;叮叮当当;叮当响
叮咚
dīngdōng
〖tinkle〗同“丁冬”
叮当
dīngdāng
〖clank〗形容金属、瓷器等撞击的声音
盘碗碰得叮当响
叮叮
dīngdīng
〖tinkle;clink〗(如轻敲小钟时所产生的)高音调的声音
叮咛
dīngníng
〖givecarerulinstructionsrepeatedly〗叮嘱,告诫
乃叮咛而去。——清·梁启超《谭嗣同传》
叮问
dīngwèn
〖askagaintomakesure〗

追问
叮嘱
dīngzhǔ
〖urgeagainandagain;exhortagainandagain〗叮咛,再三嘱咐
叮嘱再三

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMN 口横(一)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄥ

拼音 พินอิน:

– dīng

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 丁=[体]钉也。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]口如钉,蚊虫咬人,再三吩咐。

体:

用:

叮当: 金属撞击声。

因:

叮嘱: 同叮咛,不断嘱咐。

果:

虫叮: 虫咬。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : teey

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : teng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : din1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ding

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : deeng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ting1

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : ddinhz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!