ลำดับขีดอักษร:叽【jī】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

叽 (嘰) [jī] คำเลียงเสียง (เช่นเสียงร้องของนก) –> 叽咕 [jīgū] กระซิบกระซาบ, 叽叽喳喳 [jījizhāzhā] เสียงจีๆจาๆ/เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก

พัฒนาการตัวอักษร :(嘰)

〔叽咕〕象声词,形容小声说话,如“两人叽叽了半天,不知在说什么”(“
象声词:小鸟叽叽叫。咕”读轻声)。
笔画数:5;
部首:口;
笔顺编号:25135
笔顺:竖折横撇折【动】
稍微吃一点〖taste〗
嘰,小食也。从口,幾声。——《说文》
叽琼华。——《大人赋》
进禨(叽)进羞。——《礼记·玉藻》
呼吸沆瀣兮餐朝霞,噍咀芝英〖兮〗叽琼华。——《史记·司马相如列传》
茹,叽,食也。——唐·段成式《酉阳杂俎》
悲叹〖lament〗
纣为象箸而箕子叽。——《淮南子·缪称训》【象声】
形容鸟声、说话声或各种嘈杂声〖buzz,chirp;creak〗。如:叽叽(小声争吵);叽哩哇啦(大声说话声)
叽咕
jīgu
〖talkinalowvoice;mutter;whisper〗轻声地说话;俩人脸挨脸地小声说话,以免别人听见
她俩经常在一起叽咕
叽叽嘎嘎
jīji-gāgā
〖creak;cackle〗∶形容说笑声的拟声词
他们叽叽嘎嘎地说个没完
〖chirp〗∶鸟叫声,嘁嘁喳喳的说话
叽叽喳喳
jīji-zhāzhā
〖chirp;buzz;twitter〗语音杂乱
他们叽叽喳喳地说笑着
叽里旮旯儿
jīligālár
〖everywhere;everynookandconer〗[方言]∶各个角落;各处
他的小屋子里,叽里旮旯儿都是书
叽里呱啦
jīliguālā
〖speakloudly;giggle〗形容说话声音很高
叽里呱啦说个没完没了
叽里咕噜
jīligūlū
〖gabble;jabber〗
形容说话别人听不清或不明白
他们叽里咕噜说了半天
形容物体滚动碰撞的声音
石头叽里咕噜滚下了山

越南音 เสียงเวียดนาม : kir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!