ลำดับขีดอักษร:君【jūn】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

君 [jūn] กษัตริย์ –> 君主 [jūnzhǔ] กษัตริย์, 君主专制 [jūnzhǔzhuānzhì] ระบบกษัตริย์ปกครองประเทศ/ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช, 君子 [jūnzǐ] สุภาพบุรุษ,君子一言,驷马难追 [jūnzǐyīyán, sìmǎnánzhuī] สุภาพบุรุษ พูดแล้วไม่คืนคำ, 邓丽君 [Dèng Lìjūn] เติ้งลี่จวิน/Teresa Teng(นักร้อง)

พัฒนาการตัวอักษร :jūn
封建时代指帝王、诸侯等:君主。君子(a.旧指贵族、统治者及其代言人;b.指品行好的人,如“正人君君”)。君王。君上。国君。君权。君临。君侧。
古代的封号:商君。平原君。信陵君。长安君。
对对方的尊称:张君。诸君。

笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:5113251
笔顺:折横横撇竖折横

jūn
【名】
(会意。从尹,从口。“尹”,表示治事;从“口”,表示发布命令。合起来的意思是:发号施令,治理国家。本义:君主,国家的最高统治者)
古代大夫以上据有土地的各级统治者的通称〖sovereign;ruler〗
君,尊也。——《说文》
赏庆刑威曰君。——《左传·昭公二十八年》
君也者,掌令者也。——《春秋繁露》
君者,治辨之主也。——《荀子·礼论》
君帝清问下民。——《书·吕刑》
克长克君。——《诗·大雅·皇矣》
二十余君。——《史记·廉颇蔺相如列传》
思得明君。——《三国志·诸葛亮传》
则忧其君。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
身名君宠。——清·周容《芋老人传》
又如:尧舜之君;欺君罔上;贤君;暴君;昏君;国君;君臣;明君;君王(古时对帝王的一种尊称);君伐(君王的功绩);君位(国君之位);君长(国君与卿大夫;天子或诸侯);君体(人主的体统);君德(人主的德行或恩德);君侯(古代对列侯的尊称);君公(诸侯);君父(对父为国君者的称呼);君子医(术精德高的名医)
封建制度的一种尊号,尤指君主国家所封的称号或封号〖lord〗
君以十五之地存。——《战国策·魏策》
又如:平原君;春申君;武安君
引申为人的尊称,相当于“您”〖your〗
君有疾。——《韩非子·喻老》
君之病在肌肤。
君之病在肠胃。
况君前途尚可。——《世说新语·自新》
落花时节又逢君。——唐·杜甫《江南逢李龟年》
又如:诸君;李君;王君;祝君早安;请君光临;君子不羞当面(君子不以当面把话说清楚为羞)
夫妇之间的尊称〖sir;husband;wife〗
君行虽不远,守边赴河阳。——杜甫《新婚别》
君问归期未有期。——李商隐《夜雨寄北》
又如:夫君;君姑(古时妻子称丈夫的母亲);君舅(古时妻子称丈夫的父亲)
主体〖master〗。如:君声(指五音中的宫声。据《礼记》所载:宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物);君指(左手的中指)
姓。如:君平(指严君平。西汉时隐士,名遵,蜀(四川)人。汉成帝时在成都卜筮,每天得百钱后即闭门读《老子》,著书十余万言。一生不愿为官)

jūn
【动】
主宰、统治〖dominate〗
君之宗之。——《诗·大雅·公刘》
又如:君火(中医称主宰神明之火)
君侧
jūncè
〖monarch’strustedfollower〗原指在君主身边,后指亲信
君临
jūnlín
〖rule〗∶原指君主统辖,后泛指统治
君临天下
君临一切
〖come;approach〗∶来临
在黑暗君临的前一刻,整个世界显得那样静谧
君权
jūnquán
〖sovereignty〗∶王室的地位权威
〖majesty〗∶君主的力量、权力或尊严
君上
jūnshàng
〖monarch〗君主
君王
jūnwáng
〖monarch;emperor〗古称天子或诸侯
君王为人不忍。——《史记·项羽本纪》
君王与沛公饭。
君长
jūnzhǎng
〖monarch〗∶君主
〖triballeader〗∶部落的首领
君主
jūnzhǔ
〖monarch〗∶统治较多的领土(如王国或帝国),通常实行终身制和世袭继承制的人
为君主加冕
〖sovereign〗∶国君
君主本身并不受法律的约束
君主国
jūnzhǔguó
〖kingdom〗∶常以国王为首的君主政体的有组织的政治共同体(如民族、国家)
〖monarchy〗
有君主作为国家元首的一个领土单位(例如民族或国家)
摩洛哥是一个主权独立的君主国
有君主政体的政府,而没有君主作为国家元首的这样一个领土单位
君子
jūnzǐ
〖gentleman〗∶对统治者和贵族男子的通称
彼君子兮。——《诗·魏风·伐檀》
君子不齿。——唐·韩愈《师说》
君子寡欲。——司马光《训俭示康》
君子多欲。
〖amanofnoblecharacter〗∶古代指地位高的人,后来指人格高尚的人
不亦君子乎。——《论语》
君子有不战。——《孟子·公孙丑下》
君子博学。——《荀子·劝学》
花之君子。——清·周容《芋老人传》
对别人的尊称〖honorifictitletothers〗
君子书叙。——唐·李朝威《柳毅传》
君子登山。——明·顾炎武《复庵记》
同社诸君子。——明·张溥《五人墓碑记》
君子之后。——清·梁启超《谭嗣同传》
君子兰
jūnzǐlán
〖clivia〗一种多年生草本观赏植物,宽带形的叶子,伞形花序,开红黄色漏斗状花,肉质根
君子协定
jūnzǐxiédìng
〖parolcontract〗∶口头契约,或虽由书面作出但未盖印的契约;没有载入裁判记录的契约
〖gentleman’sagreement〗∶一种由参加者名誉担保的协定

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SKR 侧(尸)叉(大)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄣ

拼音 พินอิน:

– jūn

前缀: 尹=[体]治理之官。

字身: 口=[体]人也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]治理者,帝王;或尊称他人。

体:

夫君: 妻尊称丈夫。

国君: 国之治理者。

君王: 帝王。

君子: 指定词,尊称有才德之人。

用:

因:

果:

组合字: 𨧡桾涒宭裙侰捃莙峮窘輑珺鲪

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : klun

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciun

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jüin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kun1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kun

韩音 เสียงเกาหลี : gun

越南音 เสียงเวียดนาม : quaanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!