ลำดับขีดอักษร:吧【ba】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

吧 [bā] คำเลียงเสียง, คำเสริมประโยค –> เช่น 1.用我的车吧。 ใช้รถของฉันสิ 2.咱们去跳舞吧 。 พวกเราไปเต้นกันเถอะ, 网吧 [wǎngbā] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่, 吧椅 [bāyǐ] เก้าอี้บาร์

พัฒนาการตัวอักษร :



象声词:吧的一声,笔尖断了。


助词,用在句末,表示赞同,推测、命令、请求等语气;用在句中表示停顿。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2515215
笔顺:竖折横折竖横折


【象】
像东西爆烈或撞击的声音〖crack〗。如:吧吧两声枪响;吧的一声,弦断了;吧吧(嘴唇开合作声;形容说话多而响);吧唧;吧嗒;吧喳;吧哒


【动】
[方言]∶抽〖烟〗〖drawon(pullat)one’spipe〗
三老爷只顾吧着他的杂拌烟。——《死水微澜》
又如:他吧了一口烟,才开始说明


【名】
英语bar的译音,小酒馆,又称酒吧
另见ba
吧嗒
bādā
〖click〗象声词,表示一种双音的声响
吧嗒一声,门关上了
吧嗒
bāda
〖smackoneslips〗∶嘴唇开闭作声——用于表示惊奇、警告等
他吧嗒了几下嘴,一声也不言语
〖pullat〗[方言]∶抽〖旱烟〗
他吧嗒着叶子烟打主意
吧唧
bājī
〖walkheavily,makingasplashingsound〗∶象声词,光脚在泥里走发出的声音或类似的声音
她光着脚吧唧吧唧地在泥里走
吧唧
bājī
〖smackone’slips〗∶嘴唇开闭作声
〖pullat〗[方言]∶抽〖旱烟〗
吧女
bānǚ
〖bar-girl;bar-waitress〗小酒馆的女招待
吧台
bātái
〖barcounter〗酒吧的柜台,顾客可以倚着柜台喝酒

ba
【助】
用在句末,表示恳求、提议、请求、命令等语气〖(usedattheendofasentence)indicatingentreaty,suggestion,command,etc.〗。如:派六个人不够吧,我的意见派十个人;你说给大家听听吧!
用在句末,表示同意、认可的语气〖indicatingagreementoracknowledgment〗。如:好吧,我一定去;就这样执行吧
用在句末,表示疑问语气,带有揣度的意味〖indicatingdoubt〗。如:他现在赞同了吧?你弄通了吧?
用在句末,表示估量、推测语气〖indicatinguncertainty〗。如:他自己总该知道吧;老王会到这边来吧
用在句中,表示停顿,带假设语气,并带有列举性质〖indicatingapause〗。如:说吧,不好;不说吧,也不好
另见bā

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RAU 口日仰(山)

注音 จู้อิน:

– ˙ㄅㄚ

– ㄅㄚ

拼音 พินอิน:

– ba

– bā

前缀: 口=[体]尖端,出入孔道。

字身: 巴=[用]附着态。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]附着于口,话多状;又语气助词。

体:

酒吧: 提供饮酒买卖之处。

用:

好吧: 好。

吧吧: 话多状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phra

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ba

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ba

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ba1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ba1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : ha

韩音 เสียงเกาหลี : pa

越南音 เสียงเวียดนาม : vaf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!