ลำดับขีดอักษร:吵【chǎo】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

吵 [chǎo] ส่งเสียงรบกวน –> เช่น 这个房间太吵了。 ห้องนี้เสียงดังหนวกหูเหลือเกิน, 吵闹 [chǎonào] เอะอะโวยวาย, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท

พัฒนาการตัวอักษร :chǎo
声音杂乱搅扰人:吵人。吵扰(a.吵闹使人不得安静;b.争吵)。
打嘴架、口角:吵嘴。争吵。

chāo
〔吵吵〕吵闹(后一个“吵”读轻声)。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2512343
笔顺:竖折横竖撇捺撇

chāo
——古人名用字。
另见chǎo
吵吵
chāochao
〖makearow;keepuparachet〗[方言]∶七嘴八舌地说话
一个一个说,别吵吵

chǎo
【动】
(形声。从口,少声。本义:叫嚷)
同本义〖makeanoise〗。如:吵喜(到办喜事人家去吵吵嚷嚷讨取赏钱,以增加喜庆气氛)
吵嘴,吵仗〖bicker;squabble〗。如:吵窝子(一家人自相争吵;吵成一团);吵翻(争吵)
吵闹〖wrangle;hubbub〗。如:叫卖声把我吵醒了

chǎo
【形】
声音嘈杂扰人〖noiseful〗。如:找个安静去处吧,这里太吵了
另见chāo
吵包子
chǎobāozi
〖quarrel〗[方言]∶吵架;争执
吵吵闹闹
chǎochǎo-nàonào
〖operatic〗故意发出各种争吵声的情况
没有借口就这样吵吵闹闹地起哄
吵架
chǎojià
〖havewordswithsb.〗剧烈地争吵
湾里的人经常吵架
吵闹
chǎonào
〖wrangle;bicker〗∶大声争吵;声音杂乱
学生们正在大厅里吵闹得不可开交
〖disturb〗∶搅扰;扰乱
吵嚷
chǎorǎng
〖shoutinconfusion;makearacket〗乱喊乱叫;乱争吵
你们吵嚷什么
吵嘴
chǎozuǐ
〖havearow;squabble;bicker〗吵架;口角之争

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RFH 口火斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄠˇ

拼音 พินอิน:

– chǎo

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 少=[用]取炒字音义。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]嘴炒,声音扰人也;声音大也。

体:

用:

吵闹: 声音大且闹。

吵醒: 声音大而使人醒来。

吵人: 声音大而扰人。

因:

吵架: 意见不合声音大。

吵嚷: 声音大且杂。

果:

争吵: 争执声音大。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : smhreewx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chraux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsha2

日音 เสียงญี่ปุ่น : beu

越南音 เสียงเวียดนาม : saor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!