ลำดับขีดอักษร:吹【chuī】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

吹 [chuī] เป่า, พัด, คุยโว –> 吹捧 [chuīpěng] ขี้อวด, 吹牛 [chuīniú] โม้(brag), 吹风机 [chuīfēngjī] เครื่องเป่าผม

พัฒนาการตัวอักษร :chuī
合拢嘴唇用力出气:吹打。吹灯(a.把灯火吹灭;b.喻人死亡;c.喻失败、垮台)。吹毛求疵。吹鼓手(a.办婚、丧事时吹奏鼓乐的人;b.胡乱吹捧和宣扬别人的人)。吹灰之力。
说大话:吹牛。吹嘘。
类似吹的动作:吹拂。风吹草动。
(事情)失败:吹台。
消息流传,鼓动宣传:鼓吹。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2513534
笔顺:竖折横撇折撇捺

chuī
【动】
(会意。从口,从欠。“欠”是出气的意思。本义:合拢嘴唇用力呼气)
同本义〖blow;puff〗
吹,嘘也。——《说文》
生物之以息相吹也。——《庄子·逍遥游》
又如:吹火筒;吹火(吹气使火旺盛。古多用竹筒以口吹之);吹网(吹气于网中,欲使之鼓满);吹吁(吹气和哈气)
刮风〖blow〗
夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。——陆游《十一月四日风雨大作》
又如:风一阵阵地吹;暴风吹得船搁浅了;吹云(吹起云气;鼓的别称)
引申为吹奏乐器〖toot〗
齐宣王使人吹竽,必三百人。——《韩非子·内储说上》
又如:吹手(吹鼓手);吹打(吹打乐器。指演奏乐曲);吹唇(吹口哨)
关系破裂;失败〖breakup〗。如:他们俩吹了;原来的计划吹了
说大话,自夸〖boast〗
夫言非吹也。——《庄子·齐物论》
又如:吹得天花乱坠;吹镑懵诈(说大话欺人)
吹吹打打
chuīchuī-dǎdǎ
〖pipinganddrumming〗用管乐器和打击乐器演奏
吹打
chuīdǎ
〖beat〗
用管乐器和打击乐器演奏
风吹雨打
吹打
chuīdǎ
〖blow〗∶用嘴吹掉(灰尘等)
豆腐掉进灰堆里,吹打不得
〖excite〗[方言]∶指用言语刺激别人
支钱不支给,说话吹打人
〖boast〗[方言]∶吹牛
别吹打,谁不知道你那点儿能耐
吹大牛
chuīdàniú
〖braggart〗极端自夸;狂妄自负
吹荡
chuīdàng
〖blow〗吹拂
微风吹荡着杨柳
吹灯
chuīdēng
〖blowoutalamp〗∶把灯火吹灭
〖die〗[方言]∶指人死
去年一场病,差点儿吹灯
〖defeat〗[方言]∶事情失败(含戏谑意)
吹灯拔蜡
chuīdēng-bálà
〖reachone’send〗[方言]∶指人死;完蛋(含讥讽意)
吹动
chuīdòng
〖waft〗∶依靠或者好像依靠风的推动而使其移动或轻轻过去
一阵小热风吹动云块朝另一处斜坡飘去
〖drive〗∶用风的力量使向前运动
贸易风吹动赤道气流
吹法螺
chuīfǎluó
〖blow;boast〗吹法螺的声音传得很远。原用“吹法螺”比喻佛教教义广为传播,后比喻说大话
吹大法螺,击大法鼓,燃大法炬,雨胜法雨。——《金光明经·赞叹品》
吹风
chuīfēng
〖blow〗∶迫使空气通过(或喷出)某些器械(或乐器)
扇风箱用于对炉火吹风
〖beinadraught〗∶让风吹;受风
你身体还没有好,不要吹风
〖dry(hair,etc.)withablower〗∶洗发后,用吹风机把热空气吹到头发上,使干而伏贴
〖letsb.inonsth.inadvance〗〖口〗∶有意识地透露消息
方案出台前先跟下面吹吹风
吹拂
chuīfú
〖sway;stir〗∶拂拭
晨风吹拂着垂柳
〖winnow〗∶微风轻轻掠过。比喻对人的赞扬;推荐
吹鼓手
chuīgǔshǒu
〖trumpeter〗原指旧时婚丧礼仪中吹打乐器的人,现在则用来比喻专为别人捧场的人,有贬义
你看他成天忙着为别人当吹鼓手
吹呼
chuīhu
〖brag〗[方言]∶吹牛;说大话
吹呼什么?谁不知道你那点水儿
他经常吹呼自己的才能
〖dressdown〗∶批评;指责
几个差生又被老师吹呼了一顿
吹胡子瞪眼睛
chuīhúzidèngyǎnjing
〖foamwithrage〗形容生气、发怒的样子
三老汉直气得吹胡子瞪眼睛,手指颤抖着。——王吉呈等《上李村》
吹灰之力
chuīhuī-zhīlì
〖justasmalleffort〗形容一点儿力气
我师父却又好道爱贤,只听说个“道”字,就也接出大门。若是我两个引进你,乃吹灰之力。——《西游记》
吹净
chuījìng
〖blowoff〗用一股空气流打扫干净(满是灰尘的地方)
吹糠见米
chuīkāng-jiànmǐ
〖getinstantresult〗〖西南方言〗∶比喻立刻收效,近似“立竿见影”
用这种办法提高产量,真是吹糠见米
吹喇叭
chuīlǎba
〖flatter〗比喻吹嘘捧场
吹冷风
chuīlěngfēng
〖blowacoldwindover;throwcoldwateron〗发表消极言论;泼冷水;削弱积极性的话
不是我吹冷风,你这个计划确实太庞大
吹毛求疵
chuīmáo-qiúcī
〖nitpick;findfault〗有意抓住人的小过失
有司吹毛求疵,笞服其臣,使证其君。——《汉书》
一心只想参了他的功名,却寻不出他的短处来,便要吹毛求疵,也无处可求。——《二刻拍案惊奇》
吹牛,吹牛皮
chuīniú,chuīniúpí
〖boast〗∶说大话;夸口
〖chat〗[方言]∶闲聊天
吹拍
chuīpāi
〖boastingandflattering〗阿谀逢迎;过分称颂、赞许
除了吹拍,他没别的能耐
吹捧
chuīpěng
〖flatter〗∶吹嘘捧场
互相吹捧
〖adulate〗∶奴颜婢膝地颂扬
吹捧领导每一项决定的驯顺蠢人
吹哨
chuīshào
〖whistling〗发出口哨声或哨子声
他们不断吹哨,打红灯,设法警告司机
吹送
chuīsòng
〖puff〗用一阵阵的风或气推动
吹台
chuītái
〖breakoff〗事情或交情破裂;垮台
吹嘘
chuīxū
〖brag〗
夸张地宣扬或编造优点、长处等
他的运气没有什么可以吹嘘的
口出气;嘘气
〖crackup〗∶过分夸奖
这辆轿车并不像销售商所吹嘘的那样好
〖oversell〗∶对人或事过分吹捧
新闻发布人员必须注意不夸大,不吹嘘
吹奏
chuīzòu
〖play〗∶吹某种乐器,泛指奏各种乐器
〖blow〗∶演奏管乐器

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RNO 口钩(弓)人

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄟˋ

– ㄔㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– chuì

– chuī

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 欠=[用]气从人出。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]口中出气,嘴里呼气也;出气使动也。

体:

用:

吹牛: 出气使牛动,指不可能,夸大言词。

吹毛: 出气使毛动,指轻易事。

吹嘘: 出气成空,指不实在,夸大言词。

因:

吹垮: 呼气大而使倒下。

吹箫: 口中出气而奏出箫声。

吹风: 呼气流动产生风。

吹气: 嘴里呼气。

吹奏: 口中出气而奏出声音。

吹拂: 呼气轻拂。

吹号: 口中出气使叭奏出声音。

吹出: 呼气而出。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khjol

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjye

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : coi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cuee1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshui1

日音 เสียงญี่ปุ่น : suwi

韩音 เสียงเกาหลี : cui

越南音 เสียงเวียดนาม : xuyz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!