ลำดับขีดอักษร:吼【hǒu】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

吼 [hǒu] คำราม (สัตว์), 怒吼 (nù hǒu)แผดเสียงก้อง (nùhǒu)ตะโกนร้อง (ด้วยความโมโห) (nùhǒu)เสียงคำราม (nùhǒu)เสียงร้อง 吼声 (hǒu shēng)เสียงคำราม เสียงฮึ่มๆ 吼叫 (hǒu jiào)คำราม แผดเสียงกึกก้อง 吼 (hǒu)คำราม (สัตว์) (hǒu)คำราม แผดเสียงก้อง เสียงก้อง ทำเสียงฮึ่มๆ (hǒu)ตระโกนลั่น (hǒu)ตวาด (hǒu)ตะคอก (hǒu)ร้องตะโกน (hǒu)ร้องเสียงดังก้อง (สัตว์)” “

พัฒนาการตัวอักษร :hǒu
兽大声叫:吼叫。狮吼。
人在激怒时的呼喊:大吼。
(风、汽笛、大炮等)发出巨大的声响:吼鸣。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2515215
笔顺:竖折横折竖横折

hǒu
【动】
(形声。从口,孔声。本义:〖野兽〗大声叫)
同本义〖roar〗
吼,声也。——《广韵》
又如:虎吼;狮子吼;大炮一再地吼
人因愤怒或情绪激动而大声呼喊〖shout;cryout〗。如:吼咤(大声怒喝);吼怒(怒极而大声咆哮);吼喊(大声叫喊);吼号(大声哀号)
风、雷等发出的巨响〖roar;thunder〗。如:吼啸(呼啸;发出巨响);吼沫(发出巨响的激流浪花);吼雷(打响雷,雷鸣)
[方言]∶叫,呼唤〖人〗〖call〗
意马,吼你大大去。——《秧歌剧选》

hǒu
【名】
虹〖rainbow〗
虹谓之吼。——明·李翊《俗呼小录》
哮喘病〖asthma〗。如:吼儿病;吼疾
吼叫
hǒujiào
〖roar〗∶大声地叫
狮子吼叫了
〖uproar〗∶混乱的喊叫或争论、殴打或提抗议的人群的吵闹声
经常把议会的辩论引到激烈的吼叫之中
吼鸣
hǒumíng
〖roar〗〖大风、汽笛、大炮等〗吼叫
北风吼鸣
吼三喝四
hǒusān-hèsì
〖yellincommandingandarrogantvoice〗[方言]∶大声吆喝

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhloox

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : heu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hou3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hao2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hau2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kou

韩音 เสียงเกาหลี : hu

越南音 เสียงเวียดนาม : hoongs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!