ลำดับขีดอักษร:告【gào】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

告 [gào] บอก –> 告诉 [gàosù] บอก เช่น 告诉我您的地址和电话。 กรุณาบอกที่อยู่และเบอร์โทรของคุณด้วย, 告别 [gàobié] บอกลา, 告知 [gàozhī] บอกให้ทราบ, 广告 [guǎnggào] โฆษณา เช่น 电视上的广告可信吗?โฆษณาในโทรทัศน์เชื่อถือได้หรือไม่ , 报告 [bàogào] รายงาน, 警告 [jǐnggào] เตือน(warn)

พัฒนาการตัวอักษร :gào
说给别人,通知:告谕。告知。告诫。告诉。报告。劝告。奔走相告。
向行政司法机关检举、控诉:告发。告状。控告。
表明,请求:告老。告急。自告奋勇。
宣布或表示某种情况出现:告成。告竭(宣布某种东西用尽)。告罄(现指财物用尽或货物等售完)。公告。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:3121251
笔顺:撇横竖横竖折横

gào
【动】
(会意。甲骨文字形,上面的“牛”,牛触人,角着横木,所以告人也。从口,从牛。本义:报告,上报)
同本义〖report〗
告,牛触人。角着横木,所以告人也。——《说文》
乃告太王王季文王。——《书·金滕》
告公用圭。——《易·益》
必告父母。——《诗·齐风·南山》
以告于乡先生君子。——《仪礼·乡射礼》
告,请也。——《尔雅·释言》
敢以告于先君。——《吕氏春秋·赞能》
敢敬告天子。——《书·康王之诰》
予誓告汝。——《书·甘誓》
诞告万方。——《书·汤诰》
不告而娶。——《列子·杨朱》
不效则治臣之罪,以告先帝之灵。——诸葛亮《出师表》
入于太庙,还矢先王,而告以成功。——宋·欧阳修《新五代史·伶官传·序》
或告元济曰:“官军至矣!”——《资治通鉴·唐纪》
又如:告事(报告情况);告报(报告;禀报);告变(报告发生变故);告荒(报告灾情)
把话说给别人听,告诉〖tell〗
告,语也。——《玉篇》
公语之故,且告之悔。——《左传·隐公元年》
愿三老、巫祝、父老送女河上,幸来告语之。——《史记·滑稽列传》
项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事。——《史记·项羽本纪》
又如:转告;电告;正告(严正地告诉);告讼(告诉);告称(告诉;告说);告托(告诉,嘱托)
揭发,告状,控告〖accuse〗
点纸连名,我可便直告到中书省。——《陈州粜米》
小人告了一年的状,竟无人作主。——《红楼梦》
又如:上告(向上级机关或司法部门告状);诬告;控告;告首(告发);告引(互相告发;牵连而出)
请求〖askfor〗
夫为人子者,出必告,反必面。——《礼记》
(曹操)佯怒夏侯杶,亦欲斩之。众官告免。——《三国演义》
又如:告致(官员告老退休);告饮(请饮);告籴(请求买粮);告请(申请,请求);告命(请命)
谕告,宣告。后作“诰”〖declare〗
告,教也。——蔡邕《独断》
燕居告温温。——《礼记·玉藻》。注:“谓教使也。”
天子告朔于诸侯。——《谷梁传·文公十六年》
又如:告誓(宣誓;祷告);告教(告喻教诲);告匮(宣告物质短缺);告谴(宣示谴责之意)
告别,辞行〖askforleave〗
足下待故人如此,便请告退。——《三国演义》
又如:告诀(告别);告行(告别,辞行)

gào
【名】
向公众通知情况、事件、规定、法令等的书面形式〖statement〗。如:文告;通告;广告;告敕(委任状);告词(委任状上的文词)


gào
【形】
通“皓”(hào)。光亮,洁白〖bright;bepurewhite〗
明告君子,吾将以为类兮。——《楚辞》
告白
gàobái
〖publicnotification〗∶声明或启事
〖professone’sdevotion;justifyoneself〗∶表白
满头是倔强得一簇簇直竖起来的头发,仿佛处处在告白他对现实社会的不调和。——《琐忆》
告便
gàobiàn
〖pleaseexcusemeforalittlewhiletogotothetoilet〗礼貌用语,指向对方告诉自己要稍微离开一会儿
告别
gàobié
〖partfrom;leave〗∶离别;辞别
依依不舍地告别了那个令人愉快的市镇
〖bidfarewellto〗∶通知离别
告别家乡父老
告禀
gàobǐng
〖petition;report〗禀告
官人不知,容奴告禀。——《水浒传》
我的意思已经向殿下告禀过了。——《威尼斯商人》
告病
gàobìng
〖askforsickleave〗称说有病。因病请求休息
至于农夫小民,终岁勤苦而未尝告病。——苏轼《教战守》
告成
gàochéng
〖beaccomplished〗事情宣告完成,报告上级
经营四方,告成于王。——《诗·大雅·江汉》
大功告成
告辞
gàocí
〖takeleaveof;saygoodbyeto〗原指向主人辞别,现在通用指辞别
很有礼貌地向女士们告辞
告吹
gàochuī
〖fizzleout;fail〗宣告破灭或失败
原订的计划告吹了
告贷
gàodài
〖askforaloan〗向别人借钱
告贷无门
gàodài-wúmén
〖havenomeanstoborrowmoney〗找不到借贷的门路,形容穷困潦倒,手头拮据
他现在是到了告贷无门、山穷水尽的地步了
告倒
gàodǎo
〖makesb.befoundguilty〗状得胜诉,判对方有罪
告发
gàofā
〖reportanoffender;informagainstsb.〗指由被害人或犯罪人以外的人向侦察机关报告某人的犯罪行为
告官
gàoguān
〖appealtolocalauthority〗旧指向官府控告
告急
gàojí
〖reportanemergency;askforemergencyhelp〗报告事情紧急,并请求援助
在战斗之前,他过河去向总部告急
他被朋友告发了
申包胥如秦乞师,曰:“……寡君失守社稷,越在草莽,使下臣告急。”——《左传·定公四年》
告假
gàojià
〖askforleaveofabsence〗请假
告假回乡
告捷
gàojié
〖winvictory〗∶〖打仗、比赛〗取得胜利
首战告捷
〖reportavictory〗∶报告战胜的消息
盟军各个战区纷纷告捷
与太宗俱服金甲,乘戎辂;告捷于太庙。——《旧唐书·李勣传》
告借
gàojiè
〖causion;admonish〗告贷
告诫
gàojiè
也作“告戒”
〖dissuadefrom;causion;admonish〗∶规劝某人勿做某事
告诫我们不要贪图不义之财
〖warn〗∶教诲劝戒
父亲严厉告诫说,要正正派派做人
吾累次丁宁告戒,街亭是吾根本,汝以全家之命,领此重任。——《三国演义》
告警
gàojǐng
〖reportanemergency〗∶报告危急的消息
边防站告警,快去支援
〖give(或sound)analarm〗∶发出警报
告绝
gàojué
〖announcethecompletedisappearanceofsomething〗宣告绝迹;再不出现
盗贼告绝
恐龙已在世界范围内告绝
告竣
gàojùn
〖becompleted〗宣告事情完成或结束(多指大的工程)
体育场馆修建工程已全部告竣
告劳
gàoláo
〖tellothersaboutone’sownhardwork〗指对别人诉说自己办事的劳苦状
万方告劳
告老
gàolǎo
〖retirefromage〗封建时代臣子或官员因年老辞去职务,后泛指年老退休
他捞够了,就假装告老还乡
冬十月晋韩献子告老。——《左传·襄公七年》
告密
gàomì
〖tellonsb.;informagainstsb.〗向上司或有关部门举发别人的秘密
因同伙告密而被捕
由于叛徒告密,方志敏同志不幸落在敌人的手里。——《同志的信任》
告罄
gàoqìng
〖runout;beexhausted〗本指祭祀礼毕。今指财物用完或货物售完
鬯齐云终,折旋告罄。——《乐府诗集·北齐明堂乐歌》
告饶
gàoráo
〖begformercy〗请求饶恕
求情告饶
告示
gàoshi
〖notice;officialproclamation;bulletin〗
以言语告诉他人,使他明白己意
社长排门告示:但有的差使无推故,这差使不寻俗。——《哨遍·高祖还乡》
政府公布的文书,如近代的布告
安民告示
告送
gàosong
〖letothersknow;inform;tell〗[方言]∶告诉。也作“告诵”
告诉
gàosu
〖letothersknow;inform;tell〗∶诉说,申诉
父女们想起这苦楚来,无处告诉,因此啼哭。——《水浒》
〖imform;notify〗∶向别人陈述;通知某事,使人知道
到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学。——《藤野先生》
告诉大家一个好消息
〖lodgeanaccusationagainst〗∶受害人向司法部门报告犯罪事实,请求追诉
告退
gàotuì
〖askforleavetowithdrawfromameeting,etc.〗
在集会中要求提前离去
本会的议题已超出预定范围,本人告退
旧指请求辞官
告慰
gàowèi
〖feelitagreatreliefto〗表示安慰;感到安慰
告慰英灵
今天可以告慰您的是:这些淋漓的鲜血已经提醒人们,必须认真总结历史的经验教训了。——《一封终于发出的信》
告语
gàoyǔ
〖letothersknow;inform;tell〗告诉,诉说
奔走告语
告语同龄人
告谕
gàoyù
〖inform〗明白告诉(用于上级对下级或长辈对晚辈);使公众晓谕
告谕百姓
告知
gàozhī
〖inform;notify〗说给某人让他知道
你何时放假回家,尽早告知
告终
gàozhōng
〖cometoanend;endup〗宣告终结
他的外交生涯随这次事变而告终
他的努力以失败告终
赛事告终
告状
gàozhuàng
〖gotolaw;bringanactionagainst〗
当事人向司法机关控告或起诉
到法院告状
向上级或长辈诉说自己或别人受到的欺负或不公正待遇
向他的领导告状
告罪
gàozuì
〖apologize〗交际上的谦辞,表示情有未恰、理有未安的意思
正刑之轻重,徒以上囚,则呼与家属告罪,阅其服否。——《新唐书·百官志》
自知欠妥,急忙告罪
告坐
gàozuò
〖thanksfortheseat〗上级或长辈让下级或晚辈坐,下级或晚辈谦让或道谢后坐下(见于早期白话)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HGR 斜(竹)土口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨˋ

– ㄍㄠˋ

拼音 พินอิน:

– gù

– gào

前缀: 口=[体]人口。

字身: 牛=[体]哺乳类反刍偶蹄类动物。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]牛触人,出声使人知。

体:

忠告(ㄍㄨˋ): 善意使知,劝人的话。

告示: 使知之示。

用:

因:

告急: 使知事急。

告假: 使知请假。

告状: 使知事状。

告诉: 使知申诉。

果:

禀告(ㄍㄨˋ): 上禀使知。

组合字: 皓锆梏浩狤悎捁哠造皓喾牿祰窖硞酷鯌诰

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kuugs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : go

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ko3

日音 เสียงญี่ปุ่น : koku

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : caos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!