ลำดับขีดอักษร:呵【hē】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

呵 (訶) [hē] –> 呵呵 [hēhe] คำเลียงเสียงหัวเราะ(เหอๆๆ)

พัฒนาการตัวอักษร :
怒责:呵责。呵斥(亦作“呵叱”)。呵禁。
吁气:呵冻(哈气使暧)。一气呵成。
象声词,形容笑:呵呵。
叹词,表示惊讶:呵,真不得了!

ɑ
同“啊5”。


〔呵叻〕地名,在泰国。
笔画数:8;
部首:口;
笔顺编号:25112512
笔顺:竖折横横竖折横竖


【动】
弯〖下〗〖bend;stoop〗
他很大方地呵一呵腰,就走出去了。——茅盾《子夜》
另见ā;a;hē;kē【动】
(形声。从口,可声。本义:怒责,大声发怒地喝斥)
同本义〖abuse;berate〗
訶,大言而怒也。从言,可声,字亦作呵。——《说文》
訶,怒也。——《广雅·释诂二》
纵而弗呵虖。——《汉书·食货志》。注:“责怒也。”
青邶之山有鸟焉,其音若呵。——《山海经·南山经》
呵,责也。——《玉篇》
王出而訶之。——《韩非子·内储说下》
厉声以呵。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:呵咄(大声斥责;吆喝);呵怒(怒斥);呵格(喝斥殴打);呵索(呵叱搜查);呵辱(辱骂);呵逐(斥骂驱逐);呵问(责问;盘究)
喝道,喝令行人让路〖hoot〗
武夫前呵,从者塞途。——韩愈《送李愿归盘谷序》
又如:呵引(呵道);呵卫(喝道护卫的人);呵道(亦作“呵导”。古时贵人外出时,引路差役喝令行人让路)
呼叫〖yell〗。如:呵噪(众声呼叫);呵吓(喧哗)
嘘气;哈气〖breatheoutwiththemouthopen〗。如:呵手(向手嘘气使暖);呵冻(冬天手指冻僵或笔砚成冰,呵气使温暖或融解);呵砚(天寒嘘气使砚中墨汁解冻)
喝〖drink〗
次日早辰,小鸦儿吃了几个冷饼,呵了两碗热水,依旧挑了担子出去。——《醒世姻缘传》
你不吃,呵嗏儿罢。——《金瓶梅词话》【叹】
表示惊讶〖aha〗。如:呵,这小伙子真棒!呵会(幸会)


【象】
笑声〖laugh〗
有酒且呵呵,人生能几何?——韦庄《菩萨蛮》词
又如:呵呵(笑声);呵呵大笑
另见ā;a;hā;kē
呵斥
hēchì
〖bawlout;berate〗∶大声或粗暴地责骂
一个高个子红头发工头,他的主要德行是呵斥工人
〖excoriate〗∶严厉指责
呵呵
hēhē
〖roarwithlaughter〗象声词,笑声
呵喝
hēhè
〖shoutloudly〗发怒而大声喝斥
呵禁
hējìn
〖berate〗大声喝斥制止
呵欠
hēqiàn
〖yawn〗困倦时往往情不自禁地张开大口吸气的现象
深深打了个呵欠
呵责
hēzé
〖abuse;berate;excoriate〗大声斥责


——译音用字。如:呵罗单,古国名,故地在今苏门答腊岛
另见hē

ā
【叹】
表示惊异或赞叹。同“啊”〖ah〗
呵,青春,愿你光芒四射。——郭小川《致青年公民》
另见a;hā;hē;kē

a
【助】
表示感叹或惊讶的语气〖ah〗
安家立业了,日子过好了,可是不能忘本呵。——周立波《暴风骤雨》
另见ā;hā;hē;kē

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMNR 口横(一)钩(弓)口

注音 จู้อิน:

– ㄛ

– ㄏㄜ

拼音 พินอิน:

– ō

– hē

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 可=[用]肯定。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]气出于嘴,喝骂也;又状声字,笑声。

体:

呵欠: 疲倦时,哈气出嘴。

用:

呵呵: 笑声。

呵护: 有所要求并妥善保护。

因:

呵气: 口出气。

呵责: 喝责。

呵叱: 喝骂。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhaal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ha

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ho

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : aa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ha1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : o1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : az

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!