ลำดับขีดอักษร:咳【ké】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

咳 [ké] คำอุทาน (แสดงลักษณะอาการเศร้าสลด), “

พัฒนาการตัวอักษร :
〔咳嗽〕呼吸器官受刺激而引起一种反射作用。把吸入的气急急呼出,同时发声,能清除呼吸道中的异物或痰,亦是某些病的症状。

hāi
叹息:咳声叹气。
叹词,表示惋惜或后悔:又表示招呼人,提醒人注意:咳!我昨天没去医院。
笔画数:9;
部首:口;
笔顺编号:251415334
笔顺:竖折横捺横折撇撇捺

hāi
【叹】
啊〖hi〗——用以表示各种感情(如欢欣、宽慰、遗憾或轻蔑等)。如:咳!我怎么忘了?
哎呀,唉,呜呼〖alas〗——用以表示不幸、悲痛、惋惜或关切。如:咳!这真是意料不到的事
该死!糟了!〖damnit〗——用作轻微的诅咒。如:咳,我怎么这么糊涂!
表示感叹〖what〗。如:咳,提起话来就长啦;咳,真有这种怪事儿!
嗨〖hi〗——用以表示问候或引起注意。如:咳,到这儿来!;咳咳(戏曲中起加强乐曲节奏的衬字)

hāi
【动】
叹息〖sigh〗
黛玉只“咳”了一声,眼中泪直流下来,回身便走。——《红楼梦》
另见hái;ké
咳声叹气
hāishēng-tànqì
〖sighindespair;heavedeepsighs〗又唉声又叹气,形容情绪低落的样子

hái
【动】
小儿笑〖childlaugh〗
咳,小儿笑也。从口,亥声。——《说文》
后泛指笑貌。如:咳咳(喜笑貌),咳笑(小儿笑);
通“阂”。阻隔〖obstruct〗
颈尾咳于天地乎。——《晏子春秋》

hái
【名】
通“孩”。小儿〖child〗
曾不可以告咳婴之貌。——《史记·扁鹊列传》
又如:咳儿;咳咳(胎儿拳曲貌);咳婴(指幼儿刚会笑尚需哺乳)
另见hāi;ké【动】
(形声。从口,亥(hāi)声,①(hāi)本义:小儿笑。《史记·扁鹊传》:“曾不以告咳婴之儿。”(咳婴:刚会笑的婴儿)②咳嗽〖cough〗)
有若老人咳且笑于山谷中者。——宋·苏轼《石钟山记》
又如:咳唾(咳嗽吐唾液);咳逆(咳嗽病的一种。因气逆而作咳);咳珠吐玉(比喻措辞优美);咳血(咳嗽咯血)
另见hāi;hái
咳喘
kéchuǎn
〖coughandgasp〗又咳又喘
咳呛
kéqiàng
〖cough〗[方言]∶大声咳嗽
咳嗽
késou
〖cough〗喉部或气管的粘膜受刺激而突然把空气从肺内驱逐出来并带有爆破的杂音
妇梦中咳嗽。——《虞初新志·秋声诗自序》

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kheq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hä2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ga1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hai5

日音 เสียงญี่ปุ่น : gai

韩音 เสียงเกาหลี : hai

越南音 เสียงเวียดนาม : khais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!