ลำดับขีดอักษร:哎【āi】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

哎 (嗳) [āi] คำอุทาน –> 哎呀 [āiyā] ไอ้หยะ , 哎哟 [āiyō] ไอ้โย

พัฒนาการตัวอักษร :


āi
叹词,表示不满或提醒:哎,你怎么没来呢!哎,你们看,谁来了!
笔画数:8;
部首:口;
笔顺编号:25112234
笔顺:竖折横横竖竖撇捺

āi
【叹】
表示满意或赞叹〖yes〗。如:哎,这就对了!
表示惊讶或不满意〖why〗。如:哎,你怎么不早说!
表示提醒〖lookout〗。如:哎,小声点
表示醒悟〖aha〗。如:哎!原来是这样
表示招呼〖hello〗。如:哎,大婶,我们回头再来看你
表示答应〖yes〗。如:“李梅!”“哎!我在给病人换药,一会儿就来。”
哎呀
āiyā
〖oh,oho〗∶表示惊讶或赞叹
哎呀!你长得这么高啦!
〖ow〗∶表示惊恐
哎呀!爸爸,妈妈的心脏病又发作啦
〖hey〗∶表示着急
哎呀,开车了,她还没有来
〖oh〗∶表示疑惑
哎呀!这是什么事儿啊?
〖hay〗∶表示出乎意料
哎呀!竟然在这里碰上了你
哎哟
āiyō
〖oho〗表示惊讶、痛苦等
哎哟!都这么晚了

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ngad

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : aai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ai

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : gai

韩音 เสียงเกาหลี : qai

越南音 เสียงเวียดนาม : aiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!