ลำดับขีดอักษร:哥【gē】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

哥 [gē] พี่ชาย –> 哥们儿 [gēmenr] พี่ชาย เพื่อนๆ ทั้งหลาย, 哥哥 [gēgē] พี่ชาย

พัฒนาการตัวอักษร :
兄,同父母(或只同父,只同母)或同族同辈而年龄比自己大的男子:哥哥。
称呼年龄跟自己差不多的男子:李二哥。
古同“歌”。
笔画数:10;
部首:口;
笔顺编号:1251212512
笔顺:横竖折横竖横竖折横竖


【名】
(会意。从二可。“可”,有“快乐”、“欢乐”的意思。《诗·小雅·正月》:“哿矣富人。”毛传:“哿,可。”王引之《经义述闻》卷六:“哿与哀对文,哀者忧悲,哿者欢乐也。……《毛传》训哿为可,可亦快意惬心之称。”“哥”似即“歌”之本字。本义:歌)
通“歌”。咏,唱,奏乐〖song〗
召公卒,而民人思召公之政,怀裳树不敢伐哥咏之,作《甘棠》之诗。——《史记·燕召公世家》
诚信著于天下,醇德流乎四海,则近者歌讴而乐之,远者执禽而朝之。——《盐铁论》
又如:哥钟(即歌钟,古代打击乐器);哥咏(歌咏)
哥哥〖elderbrother〗
哥,声也。从二可。——《说文》。按,发声之语,如可而平,今以称兄之词。
再拜跪奠大哥于座前,伏维哥孝友慈惠,和易谦恭。——唐·白居易《祭浮梁大兄文》
又如:大哥;二哥;哥嫂;哥子(哥哥;对男孩的称呼)。亦用于对同族和亲戚中兄长的称呼。如:叔伯哥
对年稍长者或年龄跟自己差不多的男子的尊称或昵称〖brother〗。如:张大哥;李大哥;哥们(男子之间的昵称)
唐代常称父为哥〖father〗
对丈夫的昵称。尤其是小两口之间〖husband〗。如:送哥参军
宋代著名瓷窑“哥窑”的简称〖GeKiln〗
哥白尼
Gēbáiní
〖NicolausCopernicus〗(1473—1543)波兰天文学家,日心说的创立者。在弗伦堡任教士时,建一小天文台,坚持观察天体30余年。约于1536年撰成不朽著作《天体运行论》,推翻统治天文学1000多年的托勒密“地球中心说”,建立了“太阳中心说”(即日心说),指出:地球不是宇宙的中心,而是同五大行星一样围绕太阳运行的普通行星,其自身又以地轴为中心自转。1543年公开出版了《天体运行论》一书
哥哥
gēge
〖theolderbrother;theelderbrother〗∶称同父母或父母一方所生比自己年长的男子。对同辈男子的尊称
〖bigbrother〗∶像大哥或比作大哥者
〖youngman〗∶亦作“哥哥儿”。对年轻人的称呼
那捉笊篱的哥哥吃打了。——《古今小说》
〖father〗∶对父亲的称呼
奶奶!我接爹爹去来。(正旦云)…你哥哥这其间未是他来时节,怎抵死的要去接。——元·白朴《墙头马上》
哥老会
Gēlǎohuì
〖Gelaobrotherhoodsociety〗清末帮会的一种,成员多是城乡游民,在长江流域活动。起初有反清意识,后分化,常被反动势力利用
哥伦布
Gēlúnbù
〖ChristopherColumbus〗(1451—1506)意大利航海家。生于热那亚。1492年4月,与西班牙国王签定著名的“圣大菲协定”。同年8月3日,率船3艘,水手90名,从巴罗斯港出发,横渡大西洋,于10月驶抵巴哈马群岛、古巴、海地等地,次年3月返航。此后的10余年间又先后3次西航,到达牙买加、波多黎各诸岛以及中南美洲大陆沿海一带。他误认为所到之地即印度,称土著居民为印第安人
哥儿
gēr
〖brothers〗∶兄弟与哥哥的全部
你们家哥儿几个?
〖boys〗∶旧指官宦人家的子弟
浪荡公子哥儿
〖boy〗∶对男童的称呼
“哥儿越发发福了。”——《红楼梦》
〖whoremaster〗∶妓女对嫖客的称呼
咱休惹他,哥儿拿出急来了。——《金瓶梅词话》
哥儿们
gērmen
〖brothers〗∶弟兄们
哥儿们,请帮个忙
〖pals;buddies〗∶知心好友,带亲热的口气
这些人是他的铁哥儿们
也可用于自称,意为自己是对方的朋友
哥儿们帮你办!

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MNRR 横(一)钩(弓)口口

– MRNR 横(一)口钩(弓)口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄜ

拼音 พินอิน:

– gē

前缀: 可=[用]允许。

字身: 可=[用]允许。

字源: 会意-小篆文

字意: [体]兄长为敬,尊之求允,兄之之称呼也。

体:

哥哥: 兄长之称呼。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ka

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ku

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : go

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : go

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : go1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ko1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : caz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!