ลำดับขีดอักษร:唉【āi】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

唉 [āi] ครับ,唉声叹气 (āi shēng tàn qì)ทอดถอนใจ (ด้วยความกลัดกลุ้ม) (āishēngtànqì)ถอนใจ 唉 (āi)ครับ (āi)ค่ะ (āi)เสียงทอดถอนใจ (āi)เสียงที่เปล่งออกมาเวลาถอนใจ” “

พัฒนาการตัวอักษร :


āi
叹词,应人声。
叹息的声音:唉声叹气。

ài
叹词,表示伤感或惋惜:唉,病了几天,把事都耽误了。
笔画数:10;
部首:口;
笔顺编号:2515431134
笔顺:竖折横折捺撇横横撇捺

āi
【叹】
(形声。从口,矣声。本义:表示答应)
同本义〖yes;well〗
唉,应也。——《说文》
唉,予知之。——《庄子·知北游》。释文:“应声。”
勤唉厥生。——《韦贤讽谏诗》
又如:“你一定要去呀!”“唉,我是要去的。”
假借为诶。表示叹息〖alas〗
亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:“唉!竖子不足与谋”。——《史记·项羽本纪》。
又如:“唉!”他又长长地叹了口气;唉!管不了他!
另见ài

ài
【叹】
表示伤感或惋惜〖oh,well〗。如:唉!他不小心摔伤了
表示同情〖alas〗。如:唉,他病得怪可怜的!
另见āi

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RIOK 口点(戈)人叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄞ

拼音 พินอิน:

– āi

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 矣=[用]语气结束用词。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]口气结束,应声语,表惋惜的叹词。

体:

用:

唉呀: 叹词。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhlvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qai

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : aai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ai

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ai

韩音 เสียงเกาหลี : qai

越南音 เสียงเวียดนาม : hayx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!