ลำดับขีดอักษร:唧【jī】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

唧 [jī] –>唧唧 [jījī] เสียงร้องของแมลง

พัฒนาการตัวอักษร :
喷射(液体):唧他一身水。唧筒(抽水用的器具。亦称“泵”、“抽水机”)。
笔画数:10;
部首:口;
笔顺编号:2515115452
笔顺:竖折横折横横折捺折竖

jī
【象】
(形声。从口,即声。本义:象声词。唧唧:杂乱细碎的声音;秋虫鸣声)同本义〖buzz;chirp;twitter〗。如:蟋蟀在草丛中唧唧地叫;唧唧哝哝(唧唧咕咕,唧唧啾啾。小声唠叨)

jī
【动】
突然有力的喷射出〖spurt〗。如:血从伤口中唧出
吸水上喷〖spurt;squirt〗。如:唧了我一身水
唧咕
jīgu
〖whisper〗叽咕;低声说话
唧唧
jījī
〖chirp〗形容虫叫声、叹息声等
虫声唧唧
唧唧嘎嘎
jīji-gāgā
〖chirp〗象声词,形容说笑声等。也作“叽叽嘎嘎”
唧唧喳喳
jīji-zhāzhā
〖chirp〗形容杂乱尖细的声音
女孩子们一直在唧唧喳喳地说
唧啾
jījiū
〖babble〗形容鸟叫声
唧筒
jītǒng
〖pump〗水泵

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RAIL 口日点(戈)緃(中)

– RHSL 口斜(竹)侧(尸)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jí

– jī

前缀: 口=[体]空气出入孔道。

字身: 即=[用]此时此刻。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]状声字,此刻之声,细小的声音。

体:

唧筒: 可打气以充灌物体的筒子。

用:

唧唧: 虫叫状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsig

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cik

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zek

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziag4

日音 เสียงญี่ปุ่น : syoku

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwcs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!