ลำดับขีดอักษร:唯【wéi】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

唯 [wéi] มีเพียงแต่ , แค่,客观唯心主义 (kè guān wéi xīn zhǔ yì)จิตนิยมสภาววิสัย 唯美主义 (wéi měi zhǔ yì)การยอมรับความงามเป็นเอกในทางศิลปะ 唯独 (wéi dú)เพียงหนึ่งเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง 唯物辩证法 (wéi wù biàn zhèng fǎ)วัตถุนิยม 唯物论 (wéi wù lùn)วัตถุนิยม 唯物史观 (wéi wù shǐ guān)วัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ 唯物主义 (wéi wù zhǔ yì) ลัทธิวัตถุนิยม 唯有 (wéi yǒu)มีเพียง 唯我独尊 (wéi wǒ dú zūn)รู้จักตัวเอง,เข้าใจตัวเอง,รู้จักความสามารถของตัวเอง 唯恐 (wéi kǒng)กลัวแพ้,กลัวความพ่ายแพ้ 唯心论 (wéi xīn lùn)จิตนิยม 唯心主义 (wéi xīn zhǔ yì)ลัทธิ แห่งจิต,ความเชื่อที่เกิดในจิตใจ” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!