ลำดับขีดอักษร:喊【hǎn】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

喊 [hǎn] ตะโกน,กู่ร้อง –> 呼喊 [hūhǎn] ตะโกนร้อง

พัฒนาการตัวอักษร :hǎn
大声叫,呼:喊口号。喊叫。呼喊。呐喊。
笔画数:12;
部首:口;
笔顺编号:251131251534
笔顺:竖折横横撇横竖折横折撇捺

hǎn
【动】
(形声。从口,咸声。本义:尝味)
同本义〖taste〗
狄牙能喊,狄牙不能齐不齐之口。——《法言·问神》
大声呼叫〖shout;callout;cry〗。如:喊应(喊叫;招呼);喊冤(呼叫冤屈);大喊(如由于痛苦、生气或要求援助或怜悯)
唤醒〖wake〗。如:请在明天早晨六点喊我
召请;呼唤〖callsb.;summon〗。如:忽然有人喊了我一声
喊话
hǎnhuà
〖propagandadirectedtotheenemyatthefrontline〗∶向距离较远的对方高声说话。常指在前沿阵地上对敌人大声宣传或劝降
对敌人喊话
〖communicatebytele-equipment〗∶通过通信机呼叫联络
向团部喊话
喊魂
hǎnhún
〖callingbackthespiritofthesick〗见“叫魂”
喊叫
hǎnjiào
〖shout;yell;cryout〗发出高声呼喊(如表示高兴、胜利或引起注意)
群众高兴得喊叫起来
喊声
hǎnshēng
〖yell;shouting〗∶由于强烈的激动或感动、不自觉地发出的叫声
他们以愤恨的喊声迎接他
〖hubbub〗∶喧哗;喧嚷
那股十分兴奋的劲头和狂喜的喊声,使这座公共设施充满了友爱的活力
喊冤叫屈
hǎnyuān-jiàoqū
〖cryoutaboutone’sgrievances;complainloudlyaboutanallegedinjustice〗为所受的冤屈鸣不平

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RIHR 口点(戈)斜(竹)口

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˇ

拼音 พินอิน:

– hǎn

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 咸=[用]同也,引申为感同。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]口因感同而出声,高呼也。

体:

用:

高喊: 高呼。

因:

喊冤: 高呼冤枉。

果:

吶喊: 大声用力呼叫。

嘶喊: 用大而破裂的声音极力呼叫。

叫喊: 高声呼叫。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhaamx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghremx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : hae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ham

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ham3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ham2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : ham

越南音 เสียงเวียดนาม : hamr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!