ลำดับขีดอักษร:喝【hē】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

喝 [hē] ดื่ม –> 多喝水,好好休息。 ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนมากๆ, 你喝什么? คุณจะดื่มอะไร, 你喝醉了。 คุณดื่มจนเมาแล้ว

พัฒนาการตัวอักษร :
把液体饮料或流质食物咽下去:喝水。喝酒。喝茶。喝粥。
特指喝酒:喝醉了。


大声喊叫:喝彩。喝问。


声音嘶哑、噎塞:“儿生,号啼之声鸿朗高畅者寿,嘶喝湿下者夭”。
笔画数:12;
部首:口;
笔顺编号:251251135345
笔顺:竖折横竖折横横撇折撇捺折


【动】
(形声。从口,曷声。(yè)本义:声音幽咽。如:嘶喝。又指饮。特指饮酒)饮。北方称饮为喝〖drink〗。如:喝水;喝茶;喝汤;喝咖啡


【叹】
用以表示惊讶。同“嗬”〖oh〗
另见hè
喝墨水
hēmòshuǐ
〖gotoschool〗读书受教育;文化程度
喝墨水虽不多,说话倒也在理
喝西北风
hēxīběifēng
〖drinkthenorthwestwind—havenothingtoeat〗谑语,指没有吃的,只好喝西北风过日子
等揭不开锅,大人孩子喝西北风去!
喝醉,喝醉酒
hēzuì,hēzuìjiǔ
〖be(get)drunk〗处于由喝酒引起的各种官能的控制作用被削弱、抑制,最后趋向或达到不省人事的状态
喝醉酒的人们从来都是不安静的


【动】
大声喊叫〖shoutloudly〗
喝声之幽也。——《广苍》
嗌不喝。——《庄子·庚桑楚》
又如:呼幺喝六;喝神弄鬼(形容大喊大叫);喝号(大声吆喝);喝拳(高声划拳);喝报(大声报告);喝喊(呼喊)
恐吓威胁〖threaten〗。如:喝止;喝探(喝问盘查;亦指执行喝探的士兵);喝撺箱(亦作“喝撺厢”。宋元时开堂审理案件的一种仪式。官衙前设置投状的箱子,开堂时,衙役高喊移箱取状纸)
买卖时吆定商品的价钱〖cryone’swares〗
主人家接来,解开包袱,逐疋翻看一过,将称准一准,喝定价格,递与一个客人。——《醒世恒言》
呼喊〖cry〗。如:喝礼(在祭祀婚丧行礼时,由专人在场宣读项目叫“喝礼”)
另见hē
喝彩
hècǎi
〖acclaim;cheer〗掷骰子时,呼喝作势,希望得彩。彩,骰上标记。后用以大声叫好
齐声喝采
喝叱,喝斥
hèchì,hèchì
〖bawlout〗呵斥
厉声喝斥
喝倒彩
hèdàocǎi
〖makecatcall〗
以嘘声来嘲弄或攻击;用嘘声表示不满
发嘘声(如在戏剧院中)
〖boo〗
发出嘲笑的呸声
〖对人、演出、想法〗表示不赞同或不满意的叫声
喝道
hèdào
〖shoutstoturnpeopleaway〗旧时官僚出外,衙役在前边吆喝开路,称作喝道,前面引路的差役吆喝行人让路,表示威风
喝令
hèlìng
〖shoutanorder〗大声发令
喝问
hèwèn
〖shoutaquestionto〗吆喝着盘问

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RAPV 口日心纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄧㄝˋ

– ㄏㄜˋ

– ㄏㄜ

拼音 พินอิน:

– yè

– hè

– hē

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 曷=[用]竭也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]口竭,缺气缺水,喊也,饮也。

体:

用:

白喝: 饮了不付钱。

大喝: 大声喊。

痛喝: 生气地大声喊。

因:

喝水: 饮水。

喝酒: 饮酒。

喝光: 同喝干、喝完、喝尽、喝掉,饮得毫无所剩。

喝下: 饮下。

喝令: 大声命令他人。

喝茶: 饮茶。

喝药: 饮药。

喝釆: 大声喊好。

果:

恫喝: 威胁地大声喊。

吆喝: 大声喊。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qraads

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : hat

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : heq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hot

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hot

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : katu

韩音 เสียงเกาหลี : gar

越南音 เสียงเวียดนาม : hats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!