ลำดับขีดอักษร:嘎【gā】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

嘎 [gā] –> 嘎汤帕 [Gātāngpà] งานปีใหม่ของอ่าข่า

พัฒนาการตัวอักษร :
〔嘎嘎〕象声词,形容鸭子,大雁等的叫声。
象声词,形容短促而响亮的声音:汽车嘎的一声刹住了。


同“尜”。


乖僻,脾气不好。
调(ti俹 )皮。
笔画数:14;
部首:口;
笔顺编号:25113251111534
笔顺:竖折横横撇竖折横横横横折撇捺【象】
(形声。从口,戛(jiá)声。象声词)形容短促而响亮的声音〖screech〗。如:嘎支;嘎嘎笑声;鸭叫声;嘎杂子(蛮不讲理的人)
另见gá;gǎ
嘎巴
gābā
〖snap;crack〗形容树枝等断裂的声音
嘎巴
gāba
〖crust〗[方言]∶粘东西干后牢固地附着在别的东西上
瞧,浆糊都嘎巴在你袖子上了
嘎噔
gādēng
〖snap〗象声词,形容物件受力折断、绷断的声音
猛听得嘎噔一声,弓弦断了
听到获奖的消息我心里嘎噔一震,再也无法平静
嘎嘎
gāgā
〖quack;gaggle〗鸭叫声
咬咬嘎嘎水禽声,露松阴满院清。——唐·李山甫《方干隐居》
嘎啦
gālā
〖rumble,rattle〗象声词,形容雷、车轮等震动的声音
嘎啦一声响雷
北风呼呼地刮着,刮得窗户嘎啦山响
一辆马车嘎啦地迎面驶来
嘎然
gārán
〖quack〗∶形容声音的嘹亮
北雁南飞,嘎然声鸣令人心碎
〖suddenlystop〗∶形容声音骤然停止
门突然被推开了,屋子里的笑声嘎然而止
嘎渣儿
gāzhar
[方言]
〖scab〗∶痂
〖crust〗∶食物烤焦、烤黄的那层硬皮
饼嘎渣儿吃起来挺香
嘎吱
gāzhī
〖creak〗象声词,形容物体在压力作用下发出的吱吱嘎嘎的声音
嘎吱一声,门开了
扁担嘎吱作响【形】
儿童聪明乖巧而调皮的。常含有喜爱的意味〖naughty〗。如:又淘又嘎又皮的小孩
脾气坏,乖僻〖eccentric〗。也写作“玍”。如:嘎小子;嘎子;嘎家伙


【动】
卡。夹在中间〖check〗
似鳔胶粘住口角,似鱼刺嘎了喉咙。——元·纪君祥《赵氏孤儿》。又如:鱼刺嘎了喉咙
另见gā;gá
嘎七马八
gǎqīmǎbā
〖atsixesandsevens〗[方言]∶指毫无条理,乱七八糟
屋子里的杂物放得嘎七马八,人都进不去
也作“嘎七杂八”

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kriig

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kret

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ga

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ga

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ja5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ga

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kag4

日音 เสียงญี่ปุ่น : katu

韩音 เสียงเกาหลี : qar

越南音 เสียงเวียดนาม : caz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!