ลำดับขีดอักษร:噩【è】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

噩 [è] ร้าย –> 噩梦 [èmèng] ฝันร้าย

พัฒนาการตัวอักษร :è
惊人的,不祥的:噩音(坏消息)。噩耗。噩梦。
笔画数:16;
部首:口;
笔顺编号:1225125112512511
笔顺:横竖竖折横竖折横横竖折横竖折横横

BR
è
BR
【形】
BR
通“愕”。惊愕〖shocking〗。如:噩迕(惊遇);噩异(惊异)
BR
凶恶〖fierce〗。如:噩神(凶神)
BR
严肃;严正〖severe〗。如:噩噩(严肃切直);噩厉(严肃,严厉)
BR
淳朴〖simple〗。如:噩噩(谔谔,正言谏诤貌;淳朴,古朴);噩噩浑浑(质朴忠厚)
BR
肥腴貌〖fat〗。如:噩噩(肥腴貌)
BR
BR
噩耗
BR
èhào
BR
〖heavynewsofthedeathofone’sbeloved〗令人吃惊的不幸的消息(多指亲朋好友或敬爱的人逝世的消息)
BR
噩梦
BR
èmèng
BR
〖nightmare〗引起极度不安或惊恐不已的梦
BR
噩运
BR
èyùn
BR
〖badluck〗坏运气
BR
噩兆
BR
èzhào
BR
〖ill/badomen〗凶险的预兆

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MGRR 横(一)土口口

注音 จู้อิน:

– ㄜˋ

拼音 พินอิน:

– è

前缀: 王=[体]国君。

字身: 㗊=[体]众口。

字源: 会意-小篆文

字意: [用]国君当前,众口莫衷一是,惊愕状。

体:

用:

浑噩: 浑愚不明状。

噩耗: 惊愕的消息。

噩梦: 惊愕之梦。

因:

果:

组合字: 鑩櫮蘁鳄

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yaag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ngak

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : o5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngag7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : gok8

日音 เสียงญี่ปุ่น : gaku

韩音 เสียงเกาหลี : qag

越南音 เสียงเวียดนาม : ngacj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!