ลำดับขีดอักษร:嚼【jué】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

嚼 [jué] ขบ, เคี้ยว,嚼裹儿 (jiáo guǒr)ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 嚼舌 (jiáo shé )พล่าม, นินทา, พูดซี้ซั้ว (jiáoshé)นินทา (jiáoshé)พูดพล่ามไร้สาระ 嚼用 (jiáo yòng)ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 嚼子 (jiáo zǐ)เหล็กบังเหียน 嚼 (jiáo )ขบ, เคี้ยว (jiáo)เคี้ยว 嚼 (jué)เปรี้ยวปาก (ใช้กับสำนวน) 咬文嚼字 (yǎo wén jiáo zì)ตีความหมายอักษรอย่างเคร่งครัดเกินไป 咀嚼 (jǔ jué )1 .เคี้ยว 2 .คิดทบทวน, ครุ่นคิด (jǔjué)คิดทบทวน (jǔjué)คิดใคร่ครวญและทบทวน (jǔjué)เคี้ยว 味同嚼蜡 (wèi tóng jiáo là)รสจืดชืด 倒嚼 (dǎojiào)เคี้ยวเอื้อง” “

พัฒนาการตัวอักษร :jiáo
用牙齿咬碎:细嚼慢咽。味同嚼蜡。

jué
义同(一),用于某些复合词:咀嚼。

jiào
〔倒(d僶 )嚼〕反刍,牛等动物把粗粗咀嚼后咽下去的食物再反回到嘴里细细咀嚼。
笔画数:20;
部首:口;
笔顺编号:25134432522151154124
笔顺:竖折横撇捺捺撇竖折竖竖横折横横折捺横竖捺

jiáo
【动】
(形声。从口,爵声。本义:以牙磨碎食物)
同本义〖chew〗
嚼,削也。——《释名》
嚼,噬嚼也。——《玉篇》
又如:嚼蜡(多指文章或讲话没有滋味,没有意思);嚼吞(咀嚼吞食);嚼咽(咀嚼吞咽);嚼头(经得起咀嚼的厚味(多用比喻义))
吃〖eat〗。如:嚼作(吃喝);嚼食(吃东西,吃喝);嚼啜(吃喝);嚼蔬(吃蔬菜度日,形容饮食粗劣)
剥蚀、蛀蚀、冲蚀或冰川侵蚀〖erode〗
水嚼沙洲树出根。——宋·真山民《朱溪涧》
干杯〖drinkatoast〗
复嚼者,京都饮酒相强之辞也。——《续汉书·五行志》
解姊子负解之势,与人饮,使之嚼。非其任疆必灌之。——《史记》
咬〖bite〗。如:嚼食(咬食);嚼啮(咬啮);嚼齿,嚼穿龈血(均形容愤恨已极之状)
比喻吃用〖spend〗。如:嚼本(坐吃本钱);嚼民(剥削人民)
乱说话〖chatter;talknonsense〗。如:嚼蛆(骂人话。胡说八道);嚼说(议论,说三道四);嚼牙(说撮弄是非的话;爱挑锡或说别人的坏话)
吟赏,玩味〖playwith〗。如:嚼羽(调弄音律;吟讨作赋);嚼味(咀嚼品味);嚼征(调弄音律)
唠叨〖chatter〗。如:嚼念(絮聒,唠叨)
另见jiào;jué
嚼舌
jiáoshé
〖wagone’stongue〗∶瞎说;没有事实根据地议论
乱嚼舌
〖arguemeaninglesslywith〗∶作无谓的争辩。也说“嚼舌根”、“嚼舌头”
嚼舌根
jiáoshégēn
〖wagone’stongue〗比喻说是非,或者说废话
可她不该嚼舌根,说我在部队没干好,连个小排长都没当上
又作“嚼舌头”
去吧!别嚼舌头了!——成荫《打得好》
嚼用
jiáoyòng
〖livingexpenses〗[方言]∶缴裹儿;日常生活的开支,花费
一家人的嚼用太大了
嚼子
jiáozi
〖bit(ofabridle)〗横勒在牲口嘴里的小铁链,两端连在缰绳上,以便驾驭

jiào
——“倒嚼”(dǎojiào):即牛羊等动物的反刍
另见jiáo;jué

jué
【名】
义同“嚼(jiáo),用于某些复合词和成语〖chew;masticate〗
嚼,噬嚼也。——《玉篇》
咀啮曰嚼。——《通俗文》
牛曰齝。——《尔雅·释兽》。注:“食之已久,复出嚼之。”
又如:咀嚼;嚼血(嚼唇出血);过屠门而大嚼
另见jiáo;jiào
嚼嚼
juéjué
〖ruminate〗一再地嚼一段时间
发呆地望着我的头顶,偶尔嚼嚼她嘴里的口香糖
嚼子
juézi
〖bit〗横勒在牲口嘴里的小铁链,两端连在缰绳上,以便驾驭

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RBWI 口月方(田)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄝˊ

– ㄐㄧㄠˋ

– ㄐㄧㄠˊ

拼音 พินอิน:

– jué

– jiào

– jiáo

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 爵=[体]饮器。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]嘴进食物,咬也,用牙齿磨碎食物。

体:

用:

嚼腊: 形容无味。

因:

嚼碎: 咬撕成小片、小量。

果:

咀嚼: 同咬嚼,咬碎食物。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zewc

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ziak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ziaq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ziok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zio5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ziu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiok8

日音 เสียงญี่ปุ่น : syaku

韩音 เสียงเกาหลี : jag

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwowcs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!