ลำดับขีดอักษร:囤【dùn】

หมวดอักษร: 囗

ความหมายปัจจุบัน :

囤 [tún]* ตุนสินค้า –> 囤积 [tún jī] กักตุนสินค้า เช่น 禁止囤积食物 ห้ามกักตุนสินค้า

พัฒนาการตัวอักษร :dùn
用竹篾、荆条等编织成的或用席箔等围成的存放粮食等农产品的器物:粮囤。大囤满,小囤流。

tún
ㄊㄨㄣˊ
储存,积存粮食货物:囤积(积聚贮存)。囤集。囤聚。囤积居奇(指投机商人大量购存货物)。
笔画数:7;
部首:囗;
笔顺编号:2515251
笔顺:竖折横折竖折横

dùn
【名】
用竹篾垫子或荆条编织物或用席子等围成的盛粮食的围栏〖grainbin〗。如:粮食囤
用木栅围成,填以土石,作堤防或防御工事之用〖woodbin〗
缘河堤埽,止用蒲绳泥草,不能持久。宜编木为囤,填石其中,则水可杀,堤可固。——《明史》
另见tún

tún
【动】
(形声。从囗(wéi),屯声。囗表示一个范围①(dùn)本义:储存粮食的器物②引申义:储存)积存。储存〖storeup;hoard〗
囤,屯也,屯聚之也。——《释名·释宫室》
又如:囤塌(积存;囤积);囤货;囤粮;囤户(囤货以牟利的人家)
另见dùn
囤积
túnjī
〖regrate〗∶在市场或集市购买〖生活必需品〗,目的是在同一地点或在附近地点售出而获利
〖corner;hoardforspeculation〗∶为投机倒卖而把货物存起来不卖
囤积居奇
túnjī-jūqí
〖hoardingandcornering;cornerthemarket〗存积物资,作为奇货,等待时机以高价抛售
头脑灵敏点的或者更贪心的老爷们还要干点囤积居奇的生意。——巴金《谈憩园》
囤集
túnjí
〖store〗囤聚
窑洞里满满囤集着粮食
囤聚
túnjù
〖store(goods)〗储存聚集(货物)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WPU 方(田)心仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄊㄨㄣˊ

– ㄉㄨㄣˋ

拼音 พินอิน:

– tún

– dùn

前缀: 囗=[体]四周。

字身: 屯=[用]聚集在一处。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]积存货物。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : duunx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : duonx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : den

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : duen4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : deon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tun2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ton

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoonj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!