ลำดับขีดอักษร:场【cháng】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

场 [chǎng] สนาม, เวที, ตลาดนัด –> 球场 [qiúchǎng] สนามบอล, 场合 [chǎnghé] กาละเทศะ, 立场 [lìchǎng] จุดยืน, 市场 [shìchǎng] ตลาด, 水果市场 [shuǐguǒ shìchǎng] ตลาดผลไม้, 二手市场 [èrshǒu shìchǎng] ตลาดมือสอง, 商场 [shāngchǎng] ห้างสรรพสินค้า, 机场 [jīchǎng] สนามบิน, 天安门广场 [tiān’ānmén guǎngchǎng] จตุรัสเทียนอันเหมิน, 剧场 [jùchǎng] โรงละคร, 现场 [xiànchǎng] สถานที่เกิดเหตุ/เหตุการณ์สด, 网球场 [wǎngqiúchǎng] สนามเทนนิส, 上场 [shàngchǎng] ลงสนาม เช่น 该你上场了。 ตาคุณลงสนามแล้ว

พัฒนาการตัวอักษร :(場)
cháng
平坦的空地,多指农家翻晒粮食及脱粒的地方:场院。
量词,指一事起迄的经过:下了一场雨。
集,市集:赶场。

(場)
chǎng
处所,许多人聚集或活动的地方:场子。场地。场所。
量词,用于文娱体育活动:场次。
比赛地,舞台:上场。下场。粉墨登场。捧场。
戏剧作品和戏剧演出中因场景变化或人物上下场而划分的段落:三幕五场。
物质存在的一种特殊形式:电场。磁场。
笔画数:6;
部首:土;
笔顺编号:121533
笔顺:横竖横折撇撇

場、塲
cháng
【名】
(形声。从土昜声。本义:平坦的空地)
祭坛旁的平地〖groundbesidealtar〗
牺牲壇场。——《汉书·郊祀志》。注:“平地为场。”
灵场之威。——《法言·问明》。注:“鬼神之壇也。”
谷场,场子〖threshingground〗
一曰治谷田也。——《说文》
季秋除圃中为之。——《周礼·场人》注
以场圃任园地。——《周礼·载师》
九月筑场圃。——《诗·豳风·七月》

十月涤场。
顾野有麦场,场主积薪其中。——《聊斋志异·狼三则》
又如:打场(在场上脱粒);禾场;摊场;晒场
[方言]∶中国农村按一定日子(如逢五、逢十)举行的市集〖countryfair〗。如:圩场;场期(集市的日期)
菜圃〖vegetablegarden〗。如:场人(周礼官名。主管场圃的事务);场师(管理农场园圃的人)
道路〖road〗
除城场外,去池百步,墙垣树木小大俱坏伐。——《墨子》


cháng
【量】
用于事情经过的次数〖times〗
千场纵博家仍富,几处报仇身不死。——高适《邯郸少年行》
又如:一场硬仗;闹了一场;场子(次数)
另见chǎng;chang
场圃
chángpǔ
〖groundthreshing〗场地和园圃;庭院
开轩面场圃,把酒话桑麻。——唐·孟浩然《过故人庄》
场院
chángyuàn
〖threshingground;levelopenspace〗农村中用来打谷、晒粮食的平坦场地

場、塲
chǎng
【名】
(形声。从土,昜(yáng)声。本义:场所)
场所。众人聚集进行某桩事情的地方或事情发生的地方〖placewherepeoplegather;site〗
闲习军事,数践战场。——《后汉书·郑太传》
又如:广场;考场;会场;机场
舞台〖stage〗。如:上场;下场;粉墨登场;场记;出场
演出〖show〗。如:日场;夜场;早场;过场;专场;包场
物质存在形式的一种〖field〗,场中存在已知的效应(如引力、磁力或电力),并且在每一点上具有确定的值。如:电磁场
一块饲养家畜或其他动物的土地〖farm〗。如:鸡场,鸭场
联赛中计算各队比赛情况的统计单位〖game〗。如:落后三场
一幕中不改变地点或时间延续性的一段戏〖scene〗。如:第一幕第二场


chǎng
【量】
用于文娱体育活动。如:一场精采的演出;一场球赛
另见cháng;chang
场次
chǎngcì
〖numberofshowingsofafilm,play,etc.〗电影、歌舞、戏剧等演出的场数
场地
chǎngdì
〖place;space;site;lot〗供活动、施工、试验等使用的地方
野餐的场地
在城市中扫雪机存放场地
场合
chǎnghé
〖situation;occasion;context〗指某个特定的时间和空间
外交场合
无论任何场合
场景
chǎngjǐng
〖scene;spectacle〗∶电影、戏剧中的场面
〖conditions;circumstances〗∶情景
显然,刚才的场景他都看到了
场面
chǎngmiàn
〖scene;spectacle〗∶叙事性文学作品或戏剧、电影中,人物之间在一定的时间和环境中互相发生关系而构成的生活情景
老工人讲家史的场面很感人
一个宏伟的戏剧场面
〖occasion〗∶泛指一定场合下的情景
他喜欢这个场面
〖facade;front;appearance〗∶排场
支撑场面
〖performerandinstruments〗∶指戏曲演出时伴奏的人和乐器。管乐器和弦乐器叫文场面,锣鼓叫武场面
场所
chǎngsuǒ
〖place;arena〗建筑物或地方
公共场所
场子
chǎngzi
〖largerplace〗广阔的场所
玩艺儿场子

場、塲
chang
——见“排场”(páichang)
另见cháng;chǎng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GAMH 土日横(一)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤˇ

– ㄔㄤˊ

拼音 พินอิน:

– chǎng

– cháng

前缀: 土=[体]地表面的物质。

字身: 昜=[用]开也,扬长状。

字源: 指事,会意,形声-甲骨文

字意: [体]土开,土地经过整理,可以聚集人或物的地方;量词。

体:

广场: 广大的地方。

商场: 经商的地方。

战场: 战争的地方。

场面: 集会处的表面现象。

场合: 聚集的机会。

场记: 工作记录者。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : trangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!