ลำดับขีดอักษร:坊【fáng】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

坊 [fáng] ตรอก ซอย,面坊 (miàn fāng)โรงโม้แป้ง 酱坊 (jiàng fáng )โรงงานทำเต้าเจียว 谷坊 (gǔ fāng )เขื่อนปรับระดับ 街坊 (jiē fáng)เพื่อนบ้าน 茶坊 (cháfāng)บริกร (ที่เสิร์ฟน้ำชา) 磨坊 (mò fāng)โรงโม่แป้ง (mòfāng)สถานที่ที่ใช้แรงงานน้ำ คน สัตว์ในการโม่สิ่งของ 碾坊 (niǎn fáng)โรงสี 牌坊 (pái fāng)อุโมงค์โค้งอนุสาวรีย์ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ 油坊 (yóu fǎng)โรงงานที่คั้นน้ำมันพืช 槽坊 (cáo fāng)โรงงานกลั่นเหล้า” “

พัฒนาการตัวอักษร :fāng
里巷(多用于街巷的名称)。
街市,市中店铺:坊间。街坊(邻居)。
旧时标榜功德的建筑物:牌坊。节义坊。

fáng
小手工业者的工作场所:作坊。
古同“防”,防范。
笔画数:7;
部首:土;
笔顺编号:1214153
笔顺:横竖横捺横折撇

fāng
【名】
(形声。从土,方声。本义:城市中街市里巷的通称)
古代把一个城邑划分为若干区,通称为坊〖lane〗
两京及州县之郭内为坊,郊外为村。——《唐元典》
坊隅众人,慌忙拢来。——《水浒传》
又如:坊隅(街巷,街坊);坊厢(古代城市区划,城中曰坊,近城曰厢);坊市(街市);坊郭(城郭市街)
官署名〖office〗。隋代太子官署有左右坊、门下坊、典书坊等,唐以后易为太子左春坊、右春坊
明年春,大疫,为病坊,处疾病之无归者。——宋·曾巩《越州赵公救灾记》
又如:坊局(詹事府属下的左、右春坊和司经局的合称)
牌坊〖memorialarchway〗。如:三元坊;贞节坊
铸造器物的土模〖earthymold〗
店铺〖shop〗
茶坊每五更点灯博易。——孟元老《东京孟华录》
又如:坊肆(商店);坊店(店铺);坊贾(书商)
别屋;专用的房舍〖anotherroom〗
里边有十数家,都是开坊子吃衣饭的。——《金瓶梅词话》
又如:坊子(妓院;私娼的屋子);坊陌(妓女居所名);坊曲(唐代妓女居住的地方。也指小街曲巷)
古州名〖Fangprefecture〗在今陕西省黄陵县
另见fáng
坊本
fāngběn
〖block-printededitionpreparedbyanoldbookshop〗旧时书坊刻印的书籍的版本
坊巷
fāngxiàng
〖lane〗街道;里巷

fáng
【名】
同“防”。堤防〖dam〗
祭坊与水庸,事也。——《礼记·郊特牲》
大为之坊,民犹逾之。——《礼记·坊记》
长城钜坊,足以为塞。——《战国策·秦策》
小手工业者的工作场所〖workshop〗
小号店在这里,后边还有栈房,还有作坊。——《老残游记》
又如:染坊;粉坊;磨坊;碾坊;油坊;谷坊

fáng
【动】
通“防”。防止;防范〖beonguard〗
故君子礼以坊德,刑以坊淫,命以坊欲。——《礼记·坊记》
另见fāng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GYHS 土卜斜(竹)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄤˊ

– ㄈㄤ

拼音 พินอิน:

– fáng

– fāng

前缀: 土=[体]土地。

字身: 方=[体]空间向量,东南西北。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]地方,指人的聚集地、工作处。

体:

街坊: 街上的工作处。

磨坊: 磨谷物之工作处。

宝坊: 僧寺。

牌坊: 牌楼的地方。

茶坊: 卖茶之工作处。

坊间: 街市之间。

坊本: 工作处流传之印本,市上印售的书籍。

坊肆: 工作店肆,商店。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byang

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : bau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : phuwowngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!