ลำดับขีดอักษร:坝【bà】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

坝 (壩) [bà] เขื่อนกั้นน้ำ –> 大坝 [dàbà] เขื่อนขนาดใหญ่

พัฒนาการตัวอักษร :


(壩)

截住河流的构筑物:拦河坝。堤坝。
河工险要处、巩固堤防的构筑物。
平地(多用于地名):雁门坝(在中国四川省)。
方言,沙滩,沙洲。
笔画数:7;
部首:土;
笔顺编号:1212534
笔顺:横竖横竖折撇捺【名】
(形声。从土,霸声。本义:堤坝)
截河拦水的堤堰。堤坝〖dam〗
其河自西坝至东坝十六里有余。——单锷《吴中水利书》
又如:丁坝;坝埽;顺坝
堤岸〖dyke;embankment〗。如:坝田(堤岸旁边的田地);坝地(在山沟里打坝,拦流土而淤成的农田)
平地〖flatland;plain〗
君家水茄白银色,殊胜坝里紫彭亨。——黄庭坚《谢杨履道》
又如:坝子(中国西南地区称平地或平原);坪坝;晒坝
坝基
bàjī
〖foundationofthedam〗堤坝的根基
坝埽
bàsào
〖fastentreebranches,stones,straw,etc.togetherwithropes,andmakethemsth.roundtoprotectthebanksalongtheYellowRiver〗以前在黄河上用埽构筑的挡水护堤屏障
坝趾
bàzhǐ
〖damtoe〗大坝下游面和坝基间的接触线

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GMWB 土横(一)方(田)月

– GMBB 土横(一)月月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄚˋ

拼音 พินอิน:

– bà

前缀: 土=[体]土地;材料。

字身: 霸=[体]强横称雄的人。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]土横,筑土石以挡水的建筑物,堰也。

体:

水坝: 土石所筑以挡水的建筑物。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : bas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!