ลำดับขีดอักษร:坟【fén】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

坟 (墳) [fén] สุสาน –> 坟墓 [fénmù] สุสาน

พัฒนาการตัวอักษร :(墳)
fén
埋葬死人筑起的土堆:坟墓。坟地。坟冢。坟茔(坟地,坟墓)。
水边高地:汶坟。
大:坟首。坟烛。
古代的典籍:坟典。坟籍。
笔画数:7;
部首:土;
笔顺编号:1214134
笔顺:横竖横捺横撇捺


fén
【名】
(形声。从土,贲(bēn)声。本义:大防)
同本义〖embankment〗
坟,大防。——《尔雅·释丘》
坟莫大于河坟。——《尔雅释地》
遵彼汝坟。——《诗·周南·汝坟》。传:“大防也。”
注:“或曰河坟,汝坟、淮坟也。”
土堆〖mound〗
崇坟夷靡。——潘岳《射雉赋》。注:“今呼为塘。”
登大坟以远望兮。——屈原《九章·哀郢》
又如:坟家(用土堆成的坟包)
通“濆”。水边;沿河的高地〖highland〗
坟,地大也,青幽之间,凡土而高大者谓之坟。——《方言》
背坟衍之广陆兮。——王粲《登楼赋》
遵彼汝坟,伐其条枚。——《诗·周南·汝坟》
坟延者六施,六七四十二尺而至於泉。——《管子·地员》
特指坟堆,坟墓〖grave〗
墳,墓也。——《说文》。按,此字本训大防也。
坟,冢。秦晋之间谓之坟。——《方言十三》。注:“坟取名于大防也。”
古也,墓而不坟。——《礼记·檀弓》。注:“土之高者谓之坟。”
出郭门直视,但见近与坟。——《古诗十九首》
古也墓而不坟。——《礼记·檀弓上》
不治坟,欲为省。——《史记·文帝本纪》
吾往河阳省坟墓。——唐·韩愈《祭十二郎文》
又如:坟兆(坟墓之间的界域);坟陵(帝王的陵墓)
古代典籍名〖ancientclassics〗
是能读三坟、五典、八索、九丘。——《左传·昭公十二年》
又如:坟典(坟策、坟籍、坟素,都泛指古书,古籍)


fén
【动】
起土堆;筑坟〖mound;bury〗
渐就壤坟。——《后汉书·明帝纪》。注:“起也。”
又如:坟土(墓葬)
划分〖divide〗
地方九则,何以坟之?——《楚辞·天问》


fén
【形】
大〖big〗
牂羊坟首。——《诗·小雅·苕之华》
共坟烛庭燎。——《周礼·司烜氏》。注:“大也。”
又如:坟烛(大火炬);坟首(大头);坟仓(大粮仓)
顺从的〖obedient〗
坟然若一父之子,若一家之实,义礼明也。——《管子》
坟包
fénbāo
〖mound〗坟墓地面部分的圆锥形土堆
坟场
fénchǎng
〖tomb〗∶坟地
〖graveyard〗∶停放尸体的院子或围场
坟地
féndì
〖tomb〗∶埋葬死人的地方;坟墓所在地
〖cemetery〗∶供埋葬或建坟墓的地方
坟堆
fénduī
〖gravemound〗坟上圆锥形土堆
坟墓
fénmù
〖tomb〗安葬死者的坟头与墓穴
坟山
fénshān
〖hillcemetery;publiccemeteryonhillground〗用做坟地的山。泛指坟地。也指坟墓;高大的坟头
坟头
féntóu
〖gravemound〗坟墓在地表部分,多为土堆,亦有砖石砌垒者
坟茔
fényíng
〖tomb〗∶坟地
〖grave〗∶坟墓
坟冢
fénzhǒng
〖tomb〗用土堆成的坟包

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GJTC 土交(十)并(廿)金

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣˋ

– ㄈㄣˊ

拼音 พินอิน:

– fèn

– fén

前缀: 土=[体]泥土,材料。

字身: 贲=[用]饰也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]土饰,指人死后埋葬的地方。

体:

坟墓: 人死后埋葬的地方。

用:

因:

果:

掘坟: 挖土为坟。

组合字:

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fan

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!