ลำดับขีดอักษร:垦【kěn】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

垦 (墾) [kěn] –> 开垦 [kāikěn] บุกเบิก

พัฒนาการตัวอักษร :(墾)
kěn
用力翻土:耕垦。
开辟荒地:农垦。开垦。
笔画数:9;
部首:土;
笔顺编号:511534121
笔顺:折横横折撇捺横竖横


kěn
【动】
(形声。从土,(kěn)声。本义:翻土,开垦)
同本义〖reclaim〗
垦,耕也。——《说文新附》
垦,耕也。——《广雅·释地》
土不备垦。——《国语·周语上》
叩石垦壤。——《列子·汤问》
又如:垦化(谓开垦荒地使变为良田);垦田(开垦耕地;已开垦的田地);垦民(开荒种地的人);垦草(垦荒。开垦荒地);垦耕(开垦耕作);垦耨(犹翻耕);垦发(种植);垦除(铲除)
损伤〖damage〗
垦复
kěnfù
〖reclaimwasteland〗重新开垦,使恢复〖生产〗
垦复了荒废的茶园
垦荒
kěnhuāng
〖reclaimwasteland;reclaimvirginsoil;openupwasteland〗将荒芜的土地开垦出来
垦区
kěnqū
〖reclamationarea〗开垦种植的区域
垦殖
kěnzhí
〖reclaimandcultivatewasteland〗将荒芜的土地开垦成为良田
垦种
kěnzhòng
〖reclaimandcultivate〗开垦种植
那里有大片可以垦种的沙荒地

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BVG 月纽(女)土

注音 จู้อิน:

– ㄎㄣˇ

拼音 พินอิน:

– kěn

前缀: 土=[体]地表面的物质。 # 编改:依《康熙字典》与《说文解字》部首分类,原前缀与字身互换。

字身: 貇=[用]动物辛劳状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]垦于土,翻动土地。

体:

用:

垦殖: 开辟繁殖。

垦荒: 开辟荒地。

因:

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngiun

越南音 เสียงเวียดนาม : khaanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!